پلتفرم های فارکس

آرمان تحلیل

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در این تحلیل نگاهی داریم به سناریوهای احتمالی اونس طلا طی هفته جاری.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،طی هفته گذشته اونس طلا با کاهش ۲۲ دلار روبرو بود که توانست از ۱۲۵۸ به ۱۲۳۶ دلار کاهش پیدا کند و دیده می شود که در حال حاضر احتمال کاهش قیمت بیشتر وجود دارد.

در نمودار روزانه اونس طلا دیده می شود که قیمت با سناریو کاهشی همچنان همراه است اما تشکیل یک کف قیمتی مستحکم در محدوده ۱۲۴۰ داده است که بارها به زیر ۱۲۴۰ هم نفوذ کرده اما توانایی بستن کندل زیر آن سطح را نداشته است و به هرحال چیزی که مهم خواهد بود سطوح کلیدی است لایه حمایتی تایم روزانه ۱۲۴۲ الی ۱۲۳۵ و لایه مقاومتی ۱۲۵۸ الی ۱۲۶۳ است و اونس طلا با شکست سطوح حمایت مقاومت روزانه می تواند حرکت کند و اهداف شکست های سطوح ذکر شده اهداف مشخصی دارد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا

سناریو فعلی: با پایداری قیمت در بالای لایه حمایتی روزانه احتمال افزایش قیمت و شکست مقاومت روزانه وجود دارد، درواقع بعد از پایداری قیمت در بالای ۱۲۳۵ اونس طلا توانایی افزایش را داراست و در مرحله اول به محدوده ۱۲۵۸ می تواند افزایش پیدا کند، و در میان مدت چنین است.

سناریو شکست لایه حمایتی: چنانچه قیمت با شکست ۱۲۴۰ الی ۱۲۳۵ مواجه باشد و یا قیمت در زیر این لایه قرار گیرد احتمال کاهش بیشتر برای رسیدن به تقاضایی حقیقی وجود دارد و میتواند اهدافی همچون ۱۲۳۰ - ۱۲۱۸ و الی ۱۲۱۰ را رویت کند.

سناریو برگشتی: چنانچه قیمت در محدوده ۱۲۱۰ الی ۱۲۰۰ قرار گیرد در مرحله اول احتمال حمایت و تشکیل تقاضا برای برگشت به سمت ۱۲۴۰ - ۱۲۶۳ وجود دارد.

سناریو شکست لایه مقاومتی: چنانچه قمیت با شکست لایه مقاومت ۱۲۵۸ الی ۱۲۶۳ مواجه باشد احتمال شکل گیری سناریو افزایشی به اهداف ۱۲۷۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۹۰ وجود دارد.

تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتوی بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا

با آغاز تحول­های اخیر جهان عرب و سقوط نظام‌های برخی کشورهای عربی و همچنین گسترش تفکرهای اسلامی، زمینه‌های ایجاد موج جدید بیداری اسلامی به­وجودآمده و به­نظرمی‌رسد این موج در سال‌های اخیر، دوباره پویایی خود را یافته­است. بیداری اسلامی به­عنوان فرصتی برای تحقق آرمان فلسطین محسوب­می‌شود که عملی­شدن آن به تحلیل، بررسی و ارائه راهکارهایی علمی و اجرایی، نیازمند است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «برمبنای روش تحلیل راهبردی SWOT» و با توجه به فرصت بیداری اسلامی، راهبردهای مناسب و ممکن برای تحقق آرمان فلسطین کدام­اند؟»؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل راهبردی سعی­شده نقاط قوت قضیه فلسطین، مانند مقاومت، حمایت عمومی، حمایت خارجی و نقاط ضعف آن نظیر اختلاف­های درونی، مشکلات اقتصادی، عدم وجود تشکیلات منسجم و رهبری واحد و همچنین تهدیدهای پیش روی آن، مانند سیاست خارجی هوشمند، شهرک­سازی و اقدام­های دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی و نیز، اقدام­های جریان محافظه­کار منطقه خاورمیانه ضد جریان مقاومت شناسایی­شوند. با مدنظر قراردادن فرصت مناسب بیداری اسلامی درپی تحول­های اخیر در جهان عرب، تلاش­هایی به­منظور ارائه راهبردهای نهادینه­کردن ایدئولوژی اسلامی، راهبرد حرکت تشکیلاتی و راهبرد گسترش وحدت انجام­شده­اند که به­نظرمی‌رسد برای پیشبرد بیداری اسلامی در مسیر صحیح و اصیل آن می‌بایست، در جهت این راهبردها حرکت­کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of Realization of Palestinian Ideal in the Light of Islamic Awakening in Middle East and North Africa

نویسندگان [English]

 • Seyed Jalal Dehghani Firouzabadi 1
 • Hossein Ajorlou 2

With the unfolding of recent developments in the Arab world and fall of political systems in some of Arab countries as well as spread of Islamic thoughts, new grounds have been created for new wave of Islamic awakening. It seems that this wave has become dynamic over the past few years. Islamic awakening is an opportunity for realization of the ideal of Palestine. The present paper is an attempt to answer the following question on the basis of SWOT strategic analysis: What are the suitable and possible strategies for the realization of Palestinian ideal in the light of Islamic awakening opportunity? Attempts have been made through strategic analysis method to analyze the strong points of the Palestinian issue such as resistance, public support, foreign support as well as its weak points such as internal differences, economic problems, lack an integrated organization and a single leadership as well as the threats it faces such as intelligent foreign policy, settlement building, measures of the security system of the Zionist regime and measures of the conservative trends in the Middle East against resistance. Taking into account the opportunities of the Islamic awakening in the aftermath of the developments in the Arab world, attempts have been made to offer some strategies to institutionalize the Islamic ideology, a strategy for organized movement and promotion of unity, which seems to be necessary for the promotion of Islamic awakening and its move towards correct direction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Palestinian Ideal
 • Islamic Awakening
 • Strategic Analysis
 • Middle East
 • Northern Africa

مراجع

- آجورلو، حسین(1390)، «ایجاد فضای حیاتی امنیتی با شهرک سازی»، فصلنامه مطالعات فلسطین، دوره جدید، شماره پنجم، شماره پیاپی دوازدهم، بهار، صص 123-158.

- حسینی، سید محمد(1386)، «معنویت و نقش آن در مبارزه با دشمن»، فصلنامه حصون، شماره سیزدهم، پاییز، صص 88-109.

- حیدری، محمد و انعامی علمداری، سهراب(1388)‏، «رفتار شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از یازده سپتامبر 2001»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نهم، زمستان، صص 173-194.

- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال(1389)، «مبانی فرا نظری نظریه اسلامی روابط بین الملل»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره ششم، تابستان، صص 49-96.

- صائمیان، صدیقه و ارغنده، رضا(1386) ، «بررسی جهانی شدن اقتصاد ایران با نگرشی بر روش SWOT»، دو ماهنامه مدیریت، سال هجدهم، شماره 123-124، صص 21-27.

- صوفی ‌نیارکی، تقی(1391)، بیداری اسلامی، هویت تمدنی و چالش‌های پیش‌رو، تهران: انتشارات نهضت نرم‌افزاری.

- عارفی، محمد اکرم(1380)، «پاکستان و بنیادگرایی اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 16، زمستان، صص 261-278.

- مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران(1391)، بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران.

- ولدانی، اصغر جعفری (1383)، «اسلام گرایی در فلسطین و زمینه‌های آن»، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 10، بهار و تابستان، صص 77-96.

- البکاء، طاهرخلف (2001)، فلسطین من التقسیم الی اوسلو2: 1937-1995، بغداد: دار الشوون الثقافیه اعامه، 239-241.

- توماس غوردون(2007)، جواسیس جدعون التاریخ السری الموساد، مترجم: مروان سعد الدین، بیروت: الدار العربیه.

- حورانی، فیصل (2000)، نشأة الحرکة الوطنیة الفلسطینیة وتطورها حتى نهایة القرن العشرین، کتاب محرر، غزة: المرکز القومی للدراسات والتوثیق.

- مصالحه، نورالدین(2001)، اسرائیل الکبری و الفلسطینیون: سیاسه التوسع 1967-2000، بیروت: موسسه الدراسات الفلسطینیه.

- الندوة الفکریة السیاسیة (2000): خبرات الحرکة السیاسیة الفلسطینیة فی القرن 20، کتاب محرر، غزة: المرکز القومی للدراسات والتوثیق.

- نکدیمون، شلومو(1997)، الموساد فی العراق و دول الجوار: انهیار الآمال الاسرائیلیه و الکردیه، مترجم: بدر عقیلی، عمان: دار الجلیل.

- هلال، جمیل(2006)، التنظیمات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة: بین مهام الدیمقراطیة الداخلیة والدیمقراطیة السیاسیة والتحرر الوطنی، رام الله: مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة.

- Fine,LawrenceG.(2009), The SWOT Analysis: Using Your Strength to Overcome Weaknesses, Using Opportunities to Overcome Threats,New York,NY: CreateSpace.

- Pahl, Nadine and Richter, Anne (2007), Swot Analysis - Idea, Methodology and a Practical Approach,Norderstedt: GRIN Verlag.

- Wiktorowicz, Quintan(2004), Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, Bloomington: IndianaUniversityPress.

- Neni Manize, “SWOT analysis definition”, SWOT ANALYSIS, TOWS ANALYSIS blog, date of visit 27/5/2013:

- «افزایش 19 درصدی شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری در سال 2011»، سایت خبرگزاری فارس، آخرین تاریخ به روز رسانی 20/10/1390:

- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، «چهار سطح تغییر در منطقه»، پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ‌الله ‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مد‌ظله ‌العالی)، آخرین تاریخ به روز رسانی 20/7/1391: http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21139

- محمدی، جواد و رفیعی، علی، «آسیب شناسی جنبش بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، مجمومه مقالات 25 همایش بین المللی در پایگاه علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تاریخ مراجعه 5/8/1391:

- Neni Manize, “SWOT analysis definition”, SWOT ANALYSIS, TOWS ANALYSIS blog, date آرمان تحلیل of visit 27/5/2013:

تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان‌یافته شبکه ذی‌نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل‌‌های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی)

هدف پژوهش پیش‌‌رو، تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت مردم بومی و محلی حوزه آبخیز طیبی آرمان تحلیل سرحدی شرقی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده با تأکید بر نهادمندی، کشف شرایط زمینه‌‌ای و عوامل علی و مداخله‌‌گری بود که بر این کنش اثر می‌‌گذارند. برای دستیابی به این هدف، از روش نظریه بنیانی استفاده شد. با بهره‌‌گیری از کدگذاری سه‌مرحله‌‌‌‌ای، مفاهیم، مقوله‌‌ها و قضایای نظری ساخته شدند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 32 مشارکت‌کننده تا اشباع نظری، مصاحبه عمیق انجام شد. مصاحبه‌شوندگان این پژوهش را افراد ذی‌نفع و بهره‌برداران از منابع طبیعی تشکیل می‌دادند. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که «فقدان نهادمندی» مقوله مرکزی این پژوهش بود. شرایط عِلی همچون تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری‌‌های متمرکز، به‌هم خوردن ساختار قدرت در روستاها، تجاری شدن اقتصاد روستایی و تضاد ذی‌نفعان، شرایط زمینه‌‌ای مانند فقر منابع طبیعی، فقر مردم بومی و شرایط مداخله‌‌گری همچون ضعف سرمایه اجتماعی، بیگانگی اجتماعی و خرده‌‌فرهنگ قومی باعث ضعف و فقدان نهادمندی شده بودند. از راهبردهای مردم بومی در چنین وضعیتی می‌توان به حمایت‌خواهی، یارانه‌خواهی، نادیده گرفتن مسئله، سواری مجانی گرفتن و پذیرش شرایط فعلی اشاره کرد. هریک از راهبردهای مذکور، پیامدهایی مانند عدم مشارکت در طرح‌‌های منابع طبیعی، کم شدن حساسیت نسبت به این منابع، بیگانگی از طبیعت، بهره‌‌برداری افراطی از منابع طبیعی و پیگیری منافع فردی در برخورد با منابع طبیعی را به‌دنبال داشت. براساس یافته‌‌های پژوهش پیش‌‌رو، عوامل خرد و کلان در یک برهم‌کنش باعث عدم مشارکت سازمان‌‌یافته ذی‌نفعان بومی و محلی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of cultural and social patterns of organized participation of local stakeholders network regarding the preservation and management of revised natural resources through Grounded theory (Case study: Eastern Taibi watershed forests, Iran)

نویسندگان [English]

 • Abdolrahim Dehghani 1
 • Asghar Mirfardi 2
 • Arman Haidari 3

1 Ph.D. Student of Economic and Development Sociology, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Associate Prof., Department of Sociology and Social Planning, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Assistant Prof., Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, University of Yasouj, Yasouj, Iran

Participation of local communities plays a significant role in preserving natural resources. The purpose of this study was to analyze the cultural and social patterns of local people´s cooperation in the preservation and management of renewable natural resources as well as the emphasis on internalization and findings on background conditions and causal factors affecting this. To this aim, the Grounded theory was used. The categories and theorems were constructed by means of three-step coding of the concepts. Sampling was used for a deep interview with the association of 32 subjects. Interviewees were composed of stakeholders and users of natural resources. The findings showed non-internalization is the hub of the study, which was due to focused decisions, the chaos of power structure in villages’ economy trading, the natural poverty of local people, the lack of social investment, social alienation, and tribal micro-cultures. Dominating endeavors of local communities in such conditions include asking for support and the development of subsidy-seeking spirit and ignorance. Each of these abovementioned procedures bears consequences, including non-cooperation of natural resources schemes, reducing sensitivity to declining natural resources and alienation to nature, excessive exploitation of آرمان تحلیل natural resources, following individual interests in the face of natural resources. Based on the findings of this study, macro- and micro-scale factors in one interaction have resulted in the lack of organized participation of indigenous and local stakeholders in the conservation and management of renewable resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social alienation
 • alienation from nature
 • support seeking
 • collective action
 • individual interests
 • institutionalization

مراجع

- Afshar, A., 2011. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Techniques and Procedures (translation). Nashr-e Nay, Tehran, 336p (In Persian).

- Darijani, M., Mahboobi, M.R., Barani, H. and Abdollahzadeh,Gh.H., 2018. Investigating social and organizational barriers of local communities’ participation in Rehabilitation of Forest Landscapes and Degraded Lands project (Case study: Rigan county, Kerman province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(3): 435-446 (In Persian).

- Farhadi, M., 2011. The environmental crisis in Iran and the necessity of revising of indigenous knowledge and national cultural solutions. The Journal of Monthly Book of Social Science Book, 41: 16-31(In Persian).

- Ghaffary, Gh. and Niazi, M., 2007. Sociology of Participation. Nazdik Publications, Tehran, 296p (In Persian).

- Jalili, H., 2009. An Introduction to Qualitative Research (translation). Nashr-e Nay, Tehran, 492p (In Persian).

- Khedrizadeh, M., Maleknia, R., Adeli, K. and Hanareh Khalyani, J., 2017. Survey of barriers and potential field to involve local people in the forest management process (Case study: Local communities in Nameshir, Baneh). Journal of Wood and Forest Science and Technology, 24(3): 35-48 (In Persian).

- Ostrom, E., 1995. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, New York, 280p.

- Richards, M., 1997. Common property resource institutions and forest management in Latin America. Development and Change, 28(1): 95-117.

- Salehi, S. and Pazukinejad, Z., 2017. Society and Climate Change. Research Center for Culture, Art and Communication, Tehran, 488p (In Persian).

- Salehpour Jam, A., Sarreshtehdari, A. and Tabatabaei, M., 2018. Prioritizing preventing factors affecting on stakeholders’ participation in watershed plans based on experts’ idea, case study: watershed area surrounding city of Tehran. Watershed Engineering and Management, 9(4): 441-450 (In Persian).

- Taleb, M. and Yousefvand, S., 2013. The relationship between local sub-culture and participatory development: An assessment (case study: villages around the Kerman region, Selseleh). Journal of Rural Research, 4(1): 101-136 (In Persian).

- Taleb, M. and Yousefvand, S., 2013. The relationship between local sub-culture and participatory development: An assessment (case study: villages around the Korman region, Selseleh). Journal of Rural Research, 4(1): 101-136 (In Persian).

- Vosoughi, M. and Mohammadi, A., 2013. A study of the social-economic factors affecting the collective management of water resources in Fereidoonkenar's rurals. Journal of Community Development, 4(2): 47-74 (In Persian).

- Yousefvand, S., 2018. The social to the natural; coexistence or opposition. Journal of Contemporary Sociological Research, 7(12): 161-194 (In Persian).

- Zand Razavi, S., 2010. Sociology and Crisis of Renewable Natural Resources in Iran. Nashr-e Ghatreh, Tehran, 364p (In Persian).

- Rafiei-Rad, A.A., 2003. A Sociological Survey of Forest and Rangeland Common Asset Management Developments (Khalil Akbar Watershed, Poldokhtar 2002-2003). M.A. Thesis, Faculty of Literature and Humanities, University of Shahid Bahonar of Kerman, Kerman, 387p (In Persian).

تحلیل مشاوره مالیاتی

تحلیل مشاوران مالیاتی

تحلیل مشاوره مالیاتی به مشتریان ما شامل صاحبان بسیاری ضاحبان صنایع وشرکتهای تولیدی بازرگانی وپیمانکاری وخدماتی هستند ما می توانیم به مشتریان ما در مورد معافیت های متعدد و کمک در دسترس برای آنها و نیز تعهدات مربوط به بازپرداخت مالیات خود مشاوره مالیاتی ارائه دهیم.

تحلیل مشاوره مالیاتی می تواند مالیات که یکی از پیچیده ترین مسائل کسب کار باشد که با تغییرات قانون وپیشرفت تکنولوژی این امر حتی دشوارتر می شود.

تحلیل مشاوره کارشناس می تواند تعهدات مالیاتی خود را کاهش دهد، از تسهیلات موجود استفاده کند و از زیانهای مالی جلوگیری کند.

تحلیل مشاوره مالیاتی ما به طیف گسترده ای از مشتریان از جمله افراد، صاحب زمین، مدیران ارشد، سهامداران و کارآفرینان، خانواده ها، اعتماد، موسسات خیریه و شرکت های خصوصی خدمات مشاوره ارایه می کنیم.

وکلا و متخصصین مالیاتی ما با همکاری در حوزه های مالیاتی در سراسر ایران برای ارائه مشاوره به مشتریان خدمات مشاوره ای می دهیم
اگر میخواهید با متخصص مالیاتی از تیم مالیاتی ما صحبت کنید، لطفا جزئیات خود را به صورت کوتاه بنویسید و یکی از کارشناسان ما برای پیگیری کارهای شما تماس می گیرد

مشاوران با مدیریت موثروکنترل مالی مالی خود با ارائه راه حل های مالیاتی متمرکز و دقیق و تجاری که با هدف شناسایی و مدیریت خطرات مالیاتی خود، به حداکثر رساندن فرصت ها با توجه به مفاد مالیاتی خود و اطمینان از انطباق با قانون مالیاتهای مستقیم ایران، با شما همکاری خواهد کرد.

نمونه هایی از خدمات تحلیل مشاوره مالیاتی ما عبارتند از:

مشاوره مالیاتی در مورد خرید و فروش دارایی ها، سرمایه گذاری های جدید، انتقال کسب و کار و بازسازی شرکت ها.

مشاوره در معافیت جزئی روش های خاص و برنامه ریزی.

مشاوره در در زمینه توسعه املاک و پروژه های ساختمانی

تحلیل در معاملات بزرگ و پیچیده، مشاوره در مورد قراردادها و بررسی مقررات مالیات بر ارزش افزوده.

مشاوره در خرید وفروش کالا وخدمات.

مشاوره مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده برای موسسات وشرکتهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده واسترداد مازاد پرداختی

از آرمان جهان ترک تا صدور تروریست به منطقه!

اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: هدف اغلب مقالات تحلیل سیاستگذاری دولت ترکیه بر اساس مؤلفه‌ها و جلوه‌های حکمرانی رجب طیب اردوغان بوده است. با توجه به جایگاه و نقش ریاست جمهوری ایشان در سپهر ساسی ترکیه، اردوغان در راستای احترام به انتخاب و نظر شهروندان ترکیه ای، قابل احترام است. اما در تحلیل سیاستگذاری عمومی به‌ویژه سیاستگذاری خارجی ایشان نمی‌توان اعتمادی به نیات و اهداف سیاست‌های ایشان داشته باشیم. هیچ دشمنی با شخص اردوغان در کار نیست، ایرادات و انتقادات بر سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های ایشان با پیامدهای خشونت‌بار و خسارت‌بار برای ایران و سایر همسایگان بوده که طی یک دهه اخیر شدت و وسعت بسیار بالایی داشته است.

از آرمان جهان ترک تا صدور تروریست به منطقه!

دیپلماسی ایرانی: یکی از اصول بنیادین پست مدرن را می‌توان پذیرش و احترام به سایر قرائت‌ها و تحلیل‌های رقیب برشمرد. اصلی که در سیاستگذاری عمومی کم‌تر مورد توجه سیاستگذاران تندرو و پیروان آنها قرار می‌گیرد و قرائت‌ها و تحلیل‌های منتقد و رقیب با برچسپ دشمنی مورد حمله قرار می‌گیرند.

در فضای آشوبناک کنونی جهان، بسیاری از تحلیل‌های صورت گرفته ماهیت حب و بغضی با گرایش‌های مذهبی، قومی، نژادی، زبانی و . داشته و خوانندگان را به سوی یک چشم‌انداز افراطی از قوم گرایی یا فرقه گرایی سوق می‌دهند.

بعد از انتشار مقاله اخیر اینجانب با عنوان "شورش و انقلاب در قزاقستان، آرزوهای ترکیه را بر باد داده است" در سایت وزین دیپلماسی ایرانی، شاهد برخی انتقادات تند توسط خوانندگان محترم به تحلیل وابستگی تحولات قزاقستان با سیاستگذاری آرمانی دولت اردوغان بودیم که در این مقاله سعی می‌شود به برخی معادلات مجهول نقش دولت ترکیه در تحولات منطقه‌ای به‌خصوص اثرپذیری شورش‌های قزاقستان از سیاستگذاری تهاجمی و تنش آفرین ترکیه، پرداخته شود:

یکم- اردوغان قابل احترام اما فاقد اعتماد: در برخی از تحلیل‌های خویش در مسائل داخلی ایران همیشه به این جمله بسنده کرده‌ام که "فلانی قابل احترام است اما هیچ اعتمادی به او نیست". این جمله را می‌توان اساس تحلیل‌های سیاستگذاری خارجی دولت اردوغان طی یک دهه اخیر قرار داد.

هدف اغلب مقالات تحلیل سیاستگذاری دولت ترکیه بر اساس مؤلفه‌ها و جلوه‌های حکمرانی رجب طیب اردوغان بوده است. با توجه به جایگاه و نقش ریاست جمهوری ایشان در سپهر ساسی ترکیه، اردوغان در راستای احترام به انتخاب و نظر شهروندان ترکیه ای، قابل احترام است. اما در تحلیل سیاستگذاری عمومی به‌ویژه سیاستگذاری خارجی ایشان نمی‌توان اعتمادی به نیات و اهداف سیاست‌های ایشان داشته باشیم.

هیچ دشمنی با شخص اردوغان در کار نیست، ایرادات و انتقادات بر سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های ایشان با پیامدهای خشونت‌بار و خسارت‌بار برای ایران و سایر همسایگان بوده که طی یک دهه اخیر شدت و وسعت بسیار بالایی داشته است.

در تحلیل سیاستگذاری عمومی دولت کنونی ترکیه به‌خصوص سیاستگذاری خارجی آن، تمرکز به نتایج، پیامدها، نیات و اهداف سیاستگذار اعظم ترکیه یعنی رجب طیب اردوغان بوده است. در این‌گونه تحلیل‌ها، هیچ حمایتی از جانشینان احتمالی دولت اردوغان در ترکیه نمی‌شود، زیرا با وجود برخی نشانه‌ها از تغییر و بهبود سیاستگذاری خارجی این کشور در دوران پسا اردوغان، ماهیت و روند سیاستگذاری دولت جانشین در حال حاضر چندان شفاف نیست.

دوم - معادله چند مجهولی جهان ترک و انتشار تروریست در این حوزه جغرافیایی: آنچه جهان تُرک، شورای کشورهای ترک‌زبان و . نامیده می‌‌شود، دارای بنیانی از گرایش‌های قومی و زبانی قدرت‌طلبانه است که ابتدا از سوی نورسلطان نظربایف طرح و خیلی زود در دستورکار سیاستگذاری عمومی آرمانی دولت اردوغان قرار گرفته است. کشورهای جهان ترک که آرمان توهمی ادغام آنان در سال 2040 نیز طرح شده، در درون آسیای جنوب غربی با دریایی بیکران از بحران‌ها و چشم‌اندازهای مختلف و متضاد قرار گرفته است. دولت ترکیه طی چند سال اخیر سیاستگذاری تهاجمی و گسترش‌گرایانه خود در آسیای جنوب غربی و قفقاز بزرگ را تقویت و اجرایی کرده، سیاستگذاری ستیزه‌جویانه‌ای که آرمان تحلیل دارای مؤلفه‌های زیر است:

1- تبدیل سوریه، عراق و لیبی به مرکز جذب و آموزش تروریست‌های خشونت‌گرایی که تحت امر دولت ترکیه بوده یا از حمایت‌های مالی و سیاسی ترکیه برخوردار بوده‌اند ازجمله بی‌رحم‌ترین تروریست‌های منطقه مانند: ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره، . و حتی داعش.

2- جذب، آموزش و صادرات ستیزه‌جویان خشونت‌طلب اسلامگرا در سراسر منطقه از ارمنستان تا روسیه، قزاقستان و . برای تهدید و فشار علیه حاکمان این کشورها که نمونه برجسته آن در جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 2021 مشاهده شد.

3- همکاری و همسویی سیاست خارجی دولت ترکیه با سیاست‌های جهانی اخوان‌المسلمین و از سوی دیگر همکاری با سیاستگذاری صدور وهابیت عربستان در سراسر منطقه که خود گسترش ستیزه‌جویی و تروریسم در کشورهای مسلمان به‌خصوص در قفقاز بزرگ را سبب شده است.

یکی از بارزترین ادعاها پیرامون دخالت ستیزه‌جویان بنیادگرا یا تروریست‌های خشونت‌طلب را می‌توان سخنان قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان دانست که می گوید: «جنگجویان خارجی که از افغانستان و خاورمیانه همچنین دیگر کشورهای آسیای میانه وارد قزاقستان شده‌اند، در شورش‌های مرگبار اخیر مشارکت داشته‌اند.» 1

در واقع دولت ترکیه به فرمان و در چارچوب آرمان گسترش‌گرای اردوغان به ایجاد، تقویت و گسترش کانون‌های تروریسم مذهبی، قومی و زبانی و ستیزه‌جویی اسلامی در سراسر منطقه مشغول شده و با تحریک و تهییج مسلمانان از جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوری و سین کیانگ چین، آنان را به عنوان سربازان خود در کانون‌های تروریسم در سوریه، عراق ، لیبی و . تعلیم و پرورش داده و در نهایت آنان را به سایر مناطق موردنظر سیاستگذاران ترکیه یا به کشورهای مبدأ این ستیزه‌جویان صادر کرده است. طیف بزرگی از ستیزه‌جویان بنیادگرای اسلامی و تروریست‌های یک دهه اخیر در سوریه، عراق، لیبی و . از شهروندان حوزه‌ای هستند که در قالب آرمان اردوغان، "جهان ترک" نامیده شده و قرار است تحت سلطه دولت مرکزی ترکیه قرار گرفته در 2040 در نظام حکمرانی ترکیه ادغام شوند. این شهروندان آموزش دیده و ستیزه‌جو اکنون در سراسر حوزه کشورهای جهان ترک پراکنده شده و مستعد هر گونه شورش و قیام علیه حاکمیت کشورهای خود هستند.

3- ترس تاریخی از روسیه: روسیه کنونی، اتحاد جماهیر شوروی و حتی روسیه تزاری همواره دارای یک سیاستگذاری خارجی رئالیستی معطوف به قدرت بوده است. چنین رویکردی برای همسایگان کوچک و بزرگ این کشور به‌خصوص چین، ژاپن، ترکیه، ایران، اوکراین و . یک چالش اساسی بوده است.

ترس تاریخی ترکیه از روسیه در گسترش حاکیمت خود در حوزه نفوذ یا همان عمق راهبردی ترکیه مانند اوکراین، گرجستان و کشورهای شورای همکاری ترک مانند قراقستان، جمهوری آذربایجان و . سبب شده است تا دولت ترکیه به مبارزه ایدولوژیک با ابزار ستیزه‌جویان بنیادگرای مسلمان در مرزهای روسیه متوسل شده و کانون‌های تروریسم چچنی، ازبکی و . را در مقابل روسیه تقویت کند.

یکی از جلوه‌های بهره‌برداری دولت ترکیه از جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در مقابل روسیه را می‌توان در زنده نگه داشتن یاد جوهر دودایف به عنوان یکی از بنیادگرایان ضد روس و نامگذاری میدانی در ترکیه به نام این رهبر استقلال‌طلب جمهوری چچن که خود سرلشکر نیروی هوای روسیه بود، مشاهده کرد که با واکنش تند مسئولین روسیه و جمهوری چچن مواجه شد و حتی اردوغان را به عنوان حامی تروریست‌ها معرفی می‌کنند. 2

تحولات خشونت بار قزاقستان در نخستین روزهای سال 2022 را اگر بخواهیم از چشم‌انداز مسئولین قزاقستانی، روسیه، چین و برخی دیگر بازیگران منطقه‌ای مورد بررسی قرار دهیم که مدعی فعالیت و آشوب خشونت‌بار جنگجویان و تروریست‌های اعزامی از افغانستان، خاورمیانه و . در قزاقستان هستند، باید به سوی کانون پیدایش چنین گروه‌ها و فعالیت‌هایی طی یک دهه اخیر بنگریم و ریشه شورش یا اعتراض‌های خشونت‌بار قزاقستان را در یک سیاستگذاری تهاجمی و گسترش‌گرایانه جستجو کرد که به آرمان بزرگ دولت ترکیه به رهبری اردوغان منتهی می‌شود.

معادله چند مجهولی سیاستگذاری ترکیه در آسیای جنوب غربی و قفقاز بزرگ که از یک‌سو آرمان ایجاد و ادغام جهان ترک و از سوی دیگر دخالت ترکیه در تحولات خشونت‌بار قفقاز بزرگ به‌خصوص اعزام تروریست‌ها به جنگ ارمنستان – آذربایجان و اکنون در تحولات قزاقستان را شامل می‌شود، معادله‌ای است که خود ترکیه نیز در حل آن عاجز مانده است!

اگر تروریستی در تحولات قزاقستان حضور داشته، از پیامدهای سیاست تروریست‌سازی و ستیزه‌جوپروری دولت ترکیه طی یک دهه اخیر بوده است. خشونت‌طلبانی که در نهایت به زادگاه خود برگشته و در مقابل فساد دولت‌های خود و در مورد قزاقستان علیه مافیای فساد خاندان نظربایف به قیام و اقدام خشونت‌بار متوسل می‌شوند و سودای براندازی حکومت را دارند.

اگر قرار باشد دیدگاه رئیس جمهوری قزاقستان، قاسم جومارت توکایف و متحدین خارجی ایشان در تحولات اخیر را ملاک تحلیل قرار دهیم که ادعا دارند "جنگجویان خارجی از افغانستان، خاورمیانه و دیگر کشورهای آسیای میانه وارد قزاقستان شده‌اند"، این پرسش مطرح می‌شود که:

سیاستگذار، حامی و رهبر اولیه تروریست‌های داعش در عراق و سوریه با ملیت‌های چچنی، ازبکی، چینی و . کدام دولت و کدام شخصیت است؟

پاسخ این پرسش که می‌تواند بسیاری مسائل منطقه را روشن و شفاف کند، به یک دولت و یک شخصیت با یک سیاستگذاری قدرت‌طلبانه آرمانی ختم می‌شود که دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان است.

ستیزه‌جویان و تروریست‌های بازگشته از سوریه، عراق، لیبی و . مانند بمب‌هایی عمل می‌کنند که حتی از کنترل بمب‌گذار یک دهه اخیر سیاست بین‌الملل یعنی دولت اردوغان نیز خارج شده‌اند. این ستیزه‌جویان در کشورهای زادگاه خویش که حتی ممکن است ترکیه باشد نیز به فساد سیاسی و اقتصادی حساسیت شدید نشان داده و به سرعت به سوی آشوب، خشونت و انقلاب خشونت‌بار متمایل می‌شوند.

از آرمان ایجاد و ادغام جهان ترک به رهبری ترکیه تا پرورش و صدور تروریست‌های بنیادگرای فرقه‌ای، مذهبی و قومی به سراسر آسیای جنوب غربی به‌خصوص قفقاز بزرگ را می‌توان بخشی از معادله چند مجهولی سیاستگذاری تهاجمی دولت ترکیه محسوب کرد که رؤیای برتری هژمونیک بر منطقه، رهبری جهان ترک و جهان اسلام را در ذهن دارد. اما این فرآیند سیاستگذاری و معادلات چند مجهولی آن تاکنون تنها به زیان شهروندان ترکیه و سایر همسایگان بوده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا