بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

مدیریت ریسک چیست؟

نکته‌ی قابل توجه این است که شما با تنوع‌بخشی نمی‌توانید کل ریسک سبد خود را از بین ببرید، اما می‌توانید آن را کم کنید.

اصول مدیریت ریسک

مدیریت ریسک میزان درک سازمان را از نقاط مثبت و منفی عواملی که می توانند به طور بالقوه بر سازمان تاثیرگذار باشند را به طور چشم گیری افزایش می دهد. رعایت شفافیت یکی از اصلی ترین اصول مدیریت ریسک می باشد و می تواند در افزایش درک نقاط فوق الذکر به شدت تاثیرگذار باشد.

همچنین مدیریت ریسک از نظر ریسک های موجود و سعی در خارج کردن آنها از حالت نااطمینانی، احتمال موفقیت را افزایش می دهد و احتمال شکست و در ادامه، سطح نااطمینانی در رسیدن به اهداف سازمانی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

چارچوب های مدیریت ریسک:

چارچوب های گوناگونی در زمینه مدیریت ریسک شرکتی وجود دارد که هر کدام روش‌ متفاوتی را در شناسایی و تحلیل ریسک ها و فرصت ها، نحوه عکس العمل در مقابل آنها و پایش و نظارت بر ریسک ها و فرصت ها، چه در محیط داخلی شرکت و چه در محیط خارج از شرکت، در پیش‌ می گیرند. در اینجا واژه ریسک در کنار فرصت به کار رفته است اما باید به این نکته دقت داشت که در حقیقت ماهین خود ریسک، هم اثرات منفی و هم اثرات مثبت را شامل می شود.

در حقیقت مدیریت هر شرکت یا بیزینس، پس از شناسایی و تحلیل ریسک ها و فرصت های موجود در بیزینس خود، در انتخاب استراتژی عکس العمل در مقابل این ریسک ها و فرصت ها چند راه مشخص پیش رو خواهد داشت که بسته به شرایط بازار، بیزینس، وضعیت چرخه های رکود و رونق و… به انتخاب یکی و یا ترکیبی از آنها دست خواهد زد:

 • فرار: خارج شدن از فعالیت هایی که منجر به بروز ریسک می شوند
 • کاهش: تلاش برای کاهش احتمال و یا شدت اثرگذاری ریسک
 • روش های متفاوت: بررسی و انتخاب گام های محتمل دیگر به منظور کاهش ریسک
 • به اشتراک گذاری یا بیمه کردن: انتقال بخشی از ریسک، با استفاده از مالی سازی آن (مثل بیمه کردن)
 • پذیرفتن: پس از بررسی هزینه/ فایده، هیچ عکس العملی در مقابل ریسک های ناشی از فعالیت ها، توسط شرکت صورت نمی گیرد.

مدیریت ریسک coso:

با در نظر گرفتن این حالات، بخش پایش یا نظارت عموما توسط مدیریت و به عنوان بخشی از فعالیت های نظارت داخلی صورت می گیرد. فعالیت های نظارت داخلی شرکت شامل بررسی گزارش های تحلیلی و یا تشکیل کمیته های مدیریتی با متخصصان مربوطه است. این فعالیت ها نحوه عملکرد استراتژی عکس العمل انتخاب شده و دستیابی به اهداف را مشخص می کنند.

چارچوب مدیریت ریسک COSO:

این چارچوب به عنوان یکی از مشهور ترین چارچوب های مدیریت ریسک شرکتی در جهان شناخته می شود. در این چارچوب هشت بخش و چهار اصل کلی تعریف می شود و بسته به آن اقدامات مدیریت ریسک در شرکت اعمال می شود که شامل موارد زیر می باشد:

 1. تعهد به انجام مدیریت ریسک
 2. سیاست مدیریت ریسک
 3. تشکیل یک بخش به عنوان میکسر (ادغام کننده) مدیریت ریسک در سازمان
 4. ارزیابی ریسک
 5. عکس العمل در مقابل ریسک
 6. ارتباطات و گزارش دهی
 7. اطلاعات و ارتباطات
 8. نظارت و پایش

اصول کلی مدیریت ریسک به روش COSO:

همچنین چهار اصل کلی مدیریت ریسک به روش COSO عبارتند از:

 • استراتژی: اهداف سطح بالا که با ماموریت کلی سازمان در هماهنگی بوده و آن را تقویت کنند
 • فعالیت ها: استفاده بهینه و موثر از منابع
 • گزارش دهی مالی: میزان قابل اتکا بودن گزارش های عملیاتی و مالی
 • سازگاری: تطابق با قوانین و مقررات موجود

تاپ وان مطالعه مقاله صورت جریان نقدی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

فرآیند مدیریت ریسک

فرآیند مدیریت ریسک

فرآیند مدیریت ریسک:

فرآیند مدیریت ریسک به طور عمومی می تواند به عنوان فهرستی از عوامل مرتبط با یکدیگر تقسیم بندی و ارائه گردد. همان گونه که در بالا مشاهده می گردد انواع گوناگونی از فرآیندها در چارچوب های متفاوت مدیریت ریسک وجود دارد که چارچوب مدیریت ریسک COSO یکی از این چارچوب ها می باشد.

اما باید به این نکته دقت داشت که در این قسمت عناصر عمومی تری که معمولا بین تمام چارچوب های مدیریت ریسک مشترک هستند به صورت فهرست وار معرفی می شوند که این عناصر در ادبیات مدیریت ریسک به نام های ۷R و ۴T های مدیریت ریسک شناخته می شوند.

 1. شناسایی ریسک ها
 2. رتبه بندی و ارزیابی ریسک ها
 3. تعیین ریسک های اصلی
 4. تعیین نحوه عکس العمل در مقابل ریسک های اصلی: که دارای گزینه های ۱) تحمل ۲) درمان ۳) انتقال (به طور مثال از طریق بیمه) ۴) از بین بردن است. (این ۴ گزینه در حقیقت همان ۴T های مدیریت ریسک هستند)
 5. کنترل منابع
 6. برنامه ریزی عکس العمل ها: تفاوت این عنصر با تعیین نحوه عکس العمل در این نکته نهفته است که در مرحله تعیین، صرفا انواع عکس العمل های ممکن معرفی و فهرست می شوند، اما در این مرحله نحوه عکس العمل در مقابل هر شرایط و اولویت بندی آن ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.
 7. پایش/ نظارت و گزارش عملکرد سازمان در مقابل ریسک ها
 8. بازبینی چارچوب مدیریت ریسک و اصلاح/ تغییر آن در صورت لزوم

تقسیم بندی فرآیند مدیریت ریسک:

فرآیند ذکر شده در قسمت قبلی را می توان به صورت کلی تر نیز تعریف و تقسیم بندی کرد:

۱. معماری ریسک:

معماری و طراحی ریسک شامل تعیین نقش ها، مسئولیت ها، ارتباطات و ساختار گزارش دهی ریسک است. در قسمت های بعدی متن با معرفی بحث توابع ریسک در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه می شود.

۲. استراتژی ریسک:

استراتژی کلی شرکت در مقابل ریسک ها، شامل سطح و ماهیت ریسک هایی که برای سازمان قابل تحمل است و همچنین نحوه عمل و فلسفه ذهنی در مقابل ریسک ها را مشخص می کند.

۳. پروتکل های ریسک:

پروتکل های ریسک در قالب دفترچه های راهنمای کلی برای سازمان تهیه می شوند. این پروتکل ها شامل قوانین و فرآیند ها و همچنین تعیین متدولوژی و روش مدیریت ریسک، ابزار ها و تکنیک های مورد استفاده است.

تاپ وان مطالعه مقاله طرح توجیهی چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

تقسیم بندی فرآیند مدیریت ریسک

تقسیم بندی فرآیند مدیریت ریسک

ساز و کارهای بازخورد (Feedback):

ایجاد ساز و کارهای مشخصی برای آگاهی از عملکرد درست برنامه مدیریت ریسک یک از ارکان اصلی طراحی یک برنامه موفق مدیریت ریسک است. به طور کلی این نوع ساز و کارهای بازخوردی را می توان در دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود:

۱. ساز و کارهای نظارت و بازبینی عملکرد:

این ساز و کارها از نظارت بهینه سازمان بر عملکردهای مرتبط با ریسک اطمینان حاصل می کند و همچنین یادگیری از تجربیات و اشتباهات گذشته در زمینه این عملکردها را مد نظر قرار می دهد. بنابراین تعیین هر فرآیند نظارت و بازبینی باید بر اساس پاسخگویی به سوالات زیر انجام گیرد:

 • آیا معیارهای استفاده شده به نتایج مورد نظر دست یافته اند؟
 • آیا فرآیندهای مورد استفاده بهینه بوده اند؟
 • آیا اطلاعات و داده های کافی برای ارزیابی ریسک ها در دسترس بوده است؟
 • آیا دانش جدیدی در اختیار است که با استفاده از آن بتوان روند تصمیم گیری را بهبود بخشید؟
 • آیا درسی از فعالیت های گذشته وجود دارد که با شناسایی آن بتوان ارزیابی ها و فرآیندهای کنترلی آینده را بهبود بخشید؟

۲. ساز و کارهای ارتباطی و مشورتی:

این نوع ساز و کارها از بیهنه بودن ارتباطات بین دپارتمان ها و بخش های مختلف در زمینه مدیریت ریسک اطمینان حاصل می کند و ساز و کارهای مشخصی را بسته به نوع سازمان و سطح ریسک های آن، برای استفاده از مشاوره های درون سازمانی و یا برون سازمانی در خصوص برنامه مدیریت ریسک تعریف می کند. با وجود اینکه این نوع ساز و کارها در چارچوب ISO 31000 به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت ریسک در نظر گرفته شده اند اما می توان آن را به عنوان بخشی از فرآیند های کمکی نیز در نظر گرفت.

تکمیل یک ساز و کار بازخورد، شامل دو گام اساسی یادگیری از گذشته و گزارش عملکرد می باشد. برای یادگیری از گذشته، هر سازمان نیازمند بازبینی شاخص های عملکرد ریسک و اندازه گیری نقش برنامه مدیریت ریسک اعمال شده در موفقیت های به دست آمده است.

دستیابی به یک ساز و کار بازخورد موفق، بر پایه روشن بودن دلایل سازمان از اعمال برنامه مدیریت ریسک می باشد. اگر این دلایل به وضوح مشخص نشده باشند، سازمان نمی تواند از همسو بودن نقش برنامه مدیریت ریسک و انتظاراتی که از آن می رفته است، اطمینان حاصل نماید.

نظارت شاخص های ارزیابی عملکرد ریسک شامل ارزیابی نحوه مشارکت و تاثیر برنامه مدیریت ریسک در رسیدن به اهداف کلی و موفقیت ها و همچنین ارزیابی مناسب بودن یا نبودن ساز و کارهای کنترلی انتخاب شده است.

در پایان مطالعه مقاله نحوه تعیین احتمالات وقوع ریسک به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در کسب و کار دارد؟

درباره مدیریت ریسک و اهمیت آن در زندگی و کسب و کار چه می‌دانید؟ در این مقاله قصد داریم همه آن چیزی که درباره مدیریت ریسک باید مدیریت ریسک چیست؟ بدانید را به شما آموزش دهیم.

مدیریت ریسک (Risk management) فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه و درآمد یک سازمان است. این تهدیدات یا خطرات می‌توانند ناشی از طیف گسترده‌ای از منابع اعم از عدم اطمینان مالی، بدهی‌های قانونی، خطاهای مدیریت راهبردی، حوادث و بلایای طبیعی باشند. مدیریت صحیح ریسک به معنای کنترل رویدادهای احتمالی در آینده است. برنامه مدیریت ریسک شامل فرآیندهای یک شرکت برای شناسایی و کنترل تهدیدات بر دارایی‌های دیجیتالی آن از جمله داده‌های اختصاصی شرکت، اطلاعات شخصی و قابل شناسایی مشتریان و مالکیت معنوی است.

ریسک را می‌توان به عنوان یک رویداد یا شرایطی تعریف کرد که تاثیری منفی بر کسب و کار شما می‌گذارد. به عنوان مثال خطر سرقت تجهیزات یا سرمایه شرکت شما در نتیجه نداشتن سیستم امنیتی مناسب در شرکت که می‌تواند ریسک بزرگی برای یک کسب و کار باشد. به خاطر داشته باشید که انواع ریسک در هر کسب و کار، متفاوت است. برای راه‌اندازی یک تجارت باید تمام ریسک‌ها و خطرات احتمالی آن را در نظر بگیرید. هر کسب و کار و یا سازمان همیشه با خطر بروز حوادث غیرمترقبه روبرو است. این خطرات در برخی مواقع می‌توانند برای شرکت ضرر و زیان‌های گزافی به همراه داشته باشند و یا باعث تعطیل شدن دائمی یک کسب و کار شوند. در ادامه این مقاله مدیریت ریسک را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به معنای شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی خطرات و به دنبال آن استفاده از منابع یکپارچه و اقتصادی برای به حداقل رساندن خطرات، نظارت و کنترل تأثیر حوادث ناگوار و یا به حداکثر رساندن تحقق فرصت‌ها است. خطرات و ریسک‌ها می‌توانند از منابع مختلفی از جمله عدم ثبات در بازارهای مالی، تهدیدات ناشی از عدم موفقیت پروژه، تعهدات قانونی، تصادفات، بلایای طبیعی و حملات عمدی از سوی یک دشمن نشئت گیرند.

مدیریت ریسک

در دسته‌بندی رویدادها معمولا دو نوع رویداد وجود دارد: «رویدادهای منفی» که به عنوان خطرات در نظر گرفته می‌شوند و «رویدادهای مثبت» که به عنوان فرصت تلقی می‌شوند. استانداردهای مدیریت ریسک توسط نهادهای مختلفی از جمله موسسه مدیریت پروژه، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها و استانداردهای ISO تدوین شده است. روش‌ها، تعاریف و اهداف مدیریت ریسک با توجه به اینکه آیا روش مدیریت ریسک در چارچوب مدیریت پروژه، امنیت، مهندسی، فرآیندهای صنعتی، اوراق بهادار مالی، ارزیابی‌های آماری، بهداشت و ایمنی عمومی قرار دارد یا خیر نیز می‌توانند متفاوت باشند.

راهبردهای مدیریت ریسک به طور معمول شامل اجتناب از تهدید، کاهش اثرات منفی یا احتمال تهدیدات، انتقال تمام یا بخشی از تهدید به گروهی دیگر و حتی حفظ برخی از پیامدهای احتمالی یا واقعی یک تهدید خاص است. نقطه مقابل این راهبردها می‌تواند برای پاسخگویی به فرصت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت مدیریت ریسک در کسب و کار

یک سازمان با اجرای یک برنامه مدیریت موثر ریسک و در نظر گرفتن خطرات یا رویدادهای مختلف احتمالی پیش از وقوع حادثه، می‌تواند سرمایه خود را حفظ کند و همچنین آینده کسب و کار خود را نیز تضمین سازد. این امر بدان معناست که یک برنامه مدیریت ریسک هدفمند به یک شرکت کمک می‌کند تا روش‌هایی را برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی ایجاد کند و تاثیرات منفی این تهدیدات را به حداقل برساند. این توانایی بالقوه در درک و کنترل ریسک باعث می‌شود تا سازمان‌ها نسبت به تصمیمات تجاری‌شان اعتماد بیشتری پیدا کنند و روز به روز نیز به اهداف خود نزدیک‌تر شوند.

فرآیند مدیریت ریسک

سایر مزایا و اهمیت مدیریت ریسک در کسب و کار عبارتند از:

 • ایجاد یک محیط کاری امن و ایمن برای کلیه کارمندان و مشتریان
 • افزایش ثبات کارکردهای تجاری و کاهش مسئولیت‌های حقوقی و قانونی
 • حفاظت از شرکت در برابر خطراتی که می‌توانند باعث نابودی کسب و کار شوند
 • حفاظت از تمام افراد و سرمایه‌های بکار گرفته شده در شرکت

اهمیت ترکیب مدیریت ریسک با ایمنی بیمار نیز امری بسیار حائز اهمیت است. در بیشتر بیمارستان‌ها و سازمان‌ها، بخش‌های مختلف مدیریت ریسک و ایمنی بیمار از یکدیگر تفکیک می‌شوند و این بخش‌ها نیز رهبری، اهداف و حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند. با این حال، برخی بیمارستان‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که توانایی ارائه خدمات ایمن و باکیفیت برای حفظ امنیت دارایی‌های مالی آنان ضروری است و در نتیجه باید با مدیریت موثر ریسک همراه شوند.

راهبردها و فرآیندهای مدیریت ریسک

کلیه راهبردها و فرآیندهای مدیریت ریسک، از مراحل تشکیل‌دهنده روند کلی مدیریت ریسک تشکیل می‌شوند:

ارزیابی موقعیت

شرایطی که بقیه مراحل در آن اتفاق خواهد افتاد را مورد بررسی قرار دهید. معیارهایی که برای ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند باید تعیین شوند و ساختار آنالیز آن‌ها نیز باید به دقت تعریف شود.

کتاب مدیریت ریسک

شناسایی ریسک

شرکت باید خطرات بالقوه‌ای را که ممکن است بر روند فعالیت شرکت یا پروژه تأثیر منفی بگذارند را شناسایی و تعریف کند.

تجزیه و تحلیل ریسک

پس از شناسایی انواع ریسک، شرکت باید احتمال وقوع آن و همچنین پیامدهای آن را تعیین کند. هدف از تحلیل ریسک‌ها، درک بیشتر نمونه‌های آن‌ها و چگونگی تأثیر آن‌ها بر پروژه‌ها و اهداف شرکت است.

ارزیابی ریسک

ریسک‌ها و خطرات پس از تعیین احتمال کلی بروز آن‌ها و همچنین پیامد کلی آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. پس از آن شرکت باید دریابد که ریسک‌ها و خطرات شناسایی و ارزیابی شده تا چه اندازه می‌توانند برای کسب و کار، خطرناک و مخرب باشند.

کاهش ریسک

در این مرحله، شرکت باید راه‌حل‌های موثری را پیدا کند تا ضرر و زیان‌های پرخطرترین ریسک‌هایی که شناسایی کرده است را تا حد امکان کاهش دهد و برای انجام این کار از برنامه‌ها و کنترل‌های استاندارهای کاهش ریسک استفاده می‌کند. این برنامه‌ها شامل فرآیندهای کاهش ریسک، تاکتیک‌های پیشگیری از خطر و برنامه‌های احتمالی در صورت بروز این خطر است.

مراحل مدیریت ریسک

نظارت بر ریسک

بخشی از برنامه کاهش خطر شامل پیگیری خطرات و برنامه‌های کلی برای نظارت مداوم و ردیابی خطرات جدید و موجود است. روند کلی مدیریت ریسک نیز باید بر همین اساس، بررسی و به‌روزرسانی شود.

مشورت و برقراری ارتباط

سهامداران داخلی و خارجی یک شرکت باید در تمام مراحل ارزیابی و فرآیند مدیریت ریسک، در جریان کار قرار گیرند و در هنگام تصمیم‌گیری نیز با آنان مشورت شود.

مزایای مدیریت ریسک

استفاده از مدیریت ریسک مزایای بسیاری برای شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف دارد. در این بخش به برخی از مزایای بالقوه مدیریت ریسک اشاره خواهیم کرد.

شناسایی آسان تر قطب های خطرساز

شیوه‌های احتمالی مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا نقاط مشکل در پروژه‌های در حال اجرا را شناسایی کنید و خطرات احتمالی را پیش از تبدیل شدن به یک مشکل جدی، مهار کنید.

به حداقل رساندن وقوع مشکلات غافل گیر کننده

غافل‌گیری برای یک کسب و کار اصلا خوب نیست. مدیریت ریسک، تیم‌های تجاری شما را قادر می‌سازد که نه تنها بتوانند نقاط مشکل را به موقع شناسایی کنند، بلکه بتوانند در زمان مناسب با افراد مرتبط و کاردان نیز ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب، هیچ درنگی در انجام اقدامات کاهش دهنده خطرات وجود ندارد. آگاهی زود هنگام از مشکلات احتمالی، روحیه تیم را ارتقا می‌بخشد؛ زیرا همه افراد در حل مسئله مشارکت دارند.

فرآیند مدیریت ریسک

داده های باکیفیت و بهتر

شیوه‌های مناسب مدیریت ریسک، داده‌های باکیفیت و بهتری را برای تصمیم‌گیری و شناخت ریسک‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند. در نتیجه، شما بر اساس داده‌های جدید و فعلی تصمیم می‌گیرید و دیگر به گزارش‌های قدیمی نیاز ندارید.

ارتباطات بهتر

مدیریت باکیفیت و دقیق ریسک می‌تواند گفتگوهای میان ذینفعان ارشد و تیم‌های پروژه یک شرکت را بهبود بخشد. در این صورت گفتگوهای میان یک تیم به جای تکیه بر حدس و گمان، مبتنی بر اطلاعات واقعی و موجود خواهد بود. ارتباطات و تعاملات بهتر در میان اعضای یک شرکت می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های بهتر و در نتیجه دستیابی به اهداف مشترک شود.

بودجه بندی بهتر

شیوه‌های موثر مدیریت ریسک شامل برنامه‌ریزی برای صرف هزینه و بودجه‌بندی یک شرکت است. انجام این کار باعث مدیریت بودجه‌بندی می‌شود و هزینه‌های شرکت را نیز مدیریت می‌کند. از بین بردن حدس و گمان در بودجه‌بندی به منظور کاهش هزینه‌های پیش‌بینی نشده، هزینه‌های کمتری دارد و باعث می‌شود برنامه‌های شرکت نیز بهتر اجرا شوند.

مدیریت ریسک

تضمین موفقیت

شیوه‌های خوب و موثر مدیریت ریسک، تضمینی برای موفقیت یک شرکت است. با آگاهی از تمام مشکلات پیش رو، می‌توانید از وقوع آن‌ها جلوگیری کنید و برای آن‌ها نیز راه‌حل‌های مناسبی پیدا کنید تا بدون ضرر و صرف هزینه بتوانید خطرات موجود بر سر راهتان را از بین ببرید.

رضایت مشتریان

مدیریت ریسک باعث افزایش بهره‌وری عملیاتی شرکت می‌شود و این امر مشتریان شما را نیز شاد و راضی نگه می‌دارد. مشتریان راضی همیشه دوستان و آشنایان خود را به خرید از شرکت شما ترغیب می‌کنند که این امر موجب مدیریت ریسک چیست؟ افزایش فروش شما می‌شود.

تمرکز بهتر

مدیریت ریسک هدفمند به اعضای تیم پروژه امکان می‌دهد تا بر روی حوزه‌های بالقوه که احتمال حصول بهترین نتیجه را دارند، متمرکز شوند. این امر باعث می‌شود تا کارکنان یک شرکت بتوانند منابعی که ارزش صرف وقت و هزینه ندارند را از میان منابع با ارزش و مهم، سریع‌تر شناسایی کنند.

مراحل مدیریت ریسک

ما در این مقاله مدیریت ریسک و مزایای آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که خواندید مدیریت ریسک، فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه و درآمد یک سازمان است. یک سازمان و یا شرکت با استفاده از برنامه‌های موثر مدیریت ریسک می‌تواند از بروز خطرات احتمالی در مسیر پیشبرد اهداف خود جلوگیری کند.

ریسک مالی چیست و چطور آن را مدیریت کنیم؟

آشنایی و درک ریسک مالی برای همه صاحبان مشاغل ضروری است. چه شما یک سرمایه‌گذار بزرگ باشید و چه یک مغازه‌دار کوچک، به هر حال با خطر از دست دادن سرمایه و شغل خود مواجه هستید. با اینکه برخی از عوامل خارج از کنترل شما هستند، ولی با یادگیری مباحث مربوط به مدیریت ریسک می‌توانید ضررها را به حداقل برسانید.

در ادامه این مطلب همراه فانوس باشید تا ابتدا به شما بگوییم ریسک مالی چیست و سپس 6 راه برای مدیریت ریسک مالی را به شما معرفی کنیم.

ریسک مالی چیست؟

به زبان ساده، ریسک مالی را می‌توان انواع ریسک و خطراتی دانست که پول شما را تهدید می‌کنند. درواقع هدف نهایی سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت و رشد پول برای کمک به تحقق اهداف اولیه مالی است. وقتی نوبت به سرمایه‌گذاری می‌شود، از دست دادن پول یک ریسک مالی واقعی به حساب می‌آید. در حالی که گاهی از دست دادن سرمایه آسان است، ولی شما می‌توانید برای محافظت از خود در برابر آن‌ها روش‌هایی را اتخاذ کنید.

انواع ریسک مالی

ریسک مالی در تجارت را می‌توان دو نوع در نظر گرفت: ریسک داخلی و ریسک خارجی. ریسک داخلی ناشی از مدیریت ضعیف است که منجر به نقص فرآیندهای عملیاتی و عدم توانایی رشد می‌شود. ریسک خارجی ناشی از رقابت، بازار و تغییر نیازهای مشتری است. انواع ریسک عبارتند از:

ریسک عملیاتی

این ریسک یکی از انواع ریسک‌های داخلی است که از نقص عملیاتی مانند سو مدیریت یا نقص فنی ناشی می‌شود. در اینجا شرکت‌ها با عدم کنترل داخلی روبه‌رو هستند و همچنین گاهی به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد نتوانستند استراتژی مورد نظر را به خوبی اجرا کنند.

ریسک اعتباری

این نوع خطر زمانی ایجاد می‌شود که فرد نتواند به تعهدات خود در قبال طرف مقابل عمل کند. این از طرق مختلف بر صاحبان مشاغل تاثیر می‌گذارد. برخی افراد ریسک اعتباری بالایی دارند، نرخ بهره بالاتری پرداخت می‌کنند و در تامین وام مشکل بیشتری دارند. در نتیجه اگر وام‌ها پرداخت نشود، خطر اعتباری صاحب مشاغل افزایش می‌یابد.

ریسک بازار

این مورد یک ریسک مالی خارجی است که به معنای تغییر شرایط در بازار، مثل رفتار مصرف‌کننده و وجود رقبا است. صاحبان مشاغل باید از نزدیک این نوع ریسک را تحت نظر داشته باشند.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی در نظر می‌گیرد که چگونه سریع و آسان دارایی‌های یک شرکت می‌توانند به پول نقد تبدیل شوند. اگر شرکتی نتواند بدهی‌های کوتاه مدت خود را با دارایی‌های خود پرداخت کند، خطر نقدینگی بالایی دارد.

ریسک قانونی

این نوع ریسک مالی ناشی از محدودیت‌های قانونی، مانند دادخواست‌ها است. هر زمان که یک شرکت پس از طی مراحل قانونی با ضررهای مالی مواجه شود، بحث ریسک قانونی به میان می‌آید.

مدیریت ریسک مالی چیست؟

مدیریت ریسک مالی، فرآیند درک و مدیریت ریسک‌های مالی شما است که احتمالا در حال حاضر یا در آینده کسب و کار خود، با آن روبه‌رو شوید. این اصطلاح به معنی از بین بردن کامل خطرات نیست، زیرا تعداد کمی از مشاغل می‌توانند آن را کنترل کنند. پس دلیل استفاده از مدیریت ریسک این است که بفهمید چه خطراتی را می‌خواهید بپذیرید، از چه خطراتی اجتناب می‌کنید و نهایتا بر اساس مقدار ریسک‌پذیری خود، یک استراتژی تدوین کنید.

کلید هر استراتژی مدیریت ریسک مالی، بخش اقدام آن استراتژی است. این روش‌ها، رویه‌ها و سیاست‌هایی است که تجارت شما از آن‌ها استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که خطر بیشتری نسبت به آنچه برای آن آماده شده‎اید، رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، این طرح به کارمندان توضیح خواهد داد که چه کارهایی می‌توانند انجام دهند، و چه کاری را نمی‌توانند انجام دهند. چه تصمیماتی را باید شدیدتر اجرا کرد و چه کسی مسئولیت کلی را در قبال هر خطر، بر عهده دارد.

راه‌های مدیریت ریسک مالی

سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کنید

متنوع سازی، یک استراتژی برنامه‌ریزی مالی بسیار محتاطانه و مهم است. اگرچه شاید در یک رکود شدید نتواند ضررها را کاملا از بین ببرد، اما خطر نابودی مالی را کاهش می‌دهد. حفظ یک سرمایه‌گذاری متعادل و متنوع به شما کمک می‌کند تا با گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود در چندین سطح، خطر را به حداقل برسانید. آن را نوعی بیمه رایگان سرمایه‌گذاری بدانید که از شما در برابر ضررهای فاجعه بار محافظت می‌کند.

از حساب پس انداز استفاده کنید

مشاغل و افراد هنگام سرمایه‌گذاری باید بخشی از سرمایه خود را پس بگیرند. با استفاده از یک حساب پس‌انداز، تضمین می‌شود که در صورت لزوم وجه نقد این افراد برای اهداف اضطراری در دسترس است. اگر پول خود را در بانک قرار دهید، پس‌انداز ممکن است یک نوع سرمایه‌گذاری بسیار مطمئن باشد. مشاغل و افراد همچنین می‌توانند هنگام خرید یا فروش سرمایه، با ایجاد زمان معاملات سریع‌تر، از حساب پس‌انداز برای انتقال الکترونیکی وجوه استفاده کنند.

منبع درآمد دوم داشته باشید

خوب است بدانید که فقط تنوع در سرمایه‌گذاری مهم نیست، بلکه گاهی وقتی از سرمایه خود درآمدی حاصل می‌شود، یعنی شما نتیجه خوبی گرفته‌اید. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر از دست دادن غیرمنتظره شغل، یافتن منبع درآمد جایگزین است. شاید بتوانید با انجام کاری که در اوقات فراغت از آن لذت می‌برید، یک کار جانبی راه‌اندازی کنید. اگر واقعا خوش‌شانس باشید، ممکن است بتوانید راهی برای کسب درآمد اضافی داشته باشید. حتی برخی از مشاغل از خانه و به صورت دور کار انجام می‌شوند و فرصت خوبی را برای درآمد دوم فراهم می‌کنند.

بدهی خود را به حداقل برسانید

داشتن بدهی‌های بیش از حد، ثروتی که می‌توانید در طول مسیر سرمایه گذاری جمع‌آوری کنید را بسیار کاهش می‌دهد. با دور ماندن از بدهی‌های زیاد، شما بر زندگی خود کنترل دارید. همچنین از زنجیر بدهی‌هایی که مانع از دستیابی به آزادی مالی می‌شوند نیز جلوگیری خواهید کرد.

درباره سرمایه‌گذاری بیاموزید

مدیریت ریسک مالی اغلب به مشاغل و افرادی نیاز دارد که زمان زیادی را برای یادگیری و درک بازار سرمایه‌گذاری صرف کنند. بخشی از این زمان نیز باید صرف یادگیری ابزارهای خاص سرمایه‌گذاری ارائه شده توسط شرکت‌ها و دولت‌ها شود. آموزش سرمایه‌گذاری ممکن است از خانه‌های کارگزاری، وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری، کتاب یا سایر مطالب مشابه باشد. آموزش مناسب می‌تواند به معنای تفاوت بین بازده بسیار موفق و زیان قابل توجه باشد. همچنین شما می‌توانید با دانلود اپلیکیشن فانوس، مطالب و آموزش‌های مهمی را درباره سرمایه‌گذاری و بورس یاد بگیرید.

باهوش باشید، ولی حریص نباشید

سرمایه گذاری مالی اغلب به مشاغل و افرادی نیاز دارد که زیرک باشند، ولی حریص نباشند. سرمایه گذاران باهوش اغلب می‌فهمند که چه موقع باید پول نقد بگیرند و بازده مالی فعلی را قبول کنند. سرمایه گذاران حریص به طور مداوم منتظر افزایش سرمایه گذاری و ارائه بازده مالی بهتر خواهند بود. گاهی انتظار در افزایش سرمایه، باعث می‌شود سرمایه گذاری ها شروع به کاهش کنند. کاهش چشمگیر در سرمایه گذاری می‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد و تمام بازدهی مالی حاصل از آن را حذف کند.

چه کسی ریسک مالی را مدیریت می‌کند؟

در یک تجارت کوچک، صاحب مشاغل و مدیران ارشد مسئول مدیریت ریسک هستند. تنها در شرایطی که تجارت شما شامل چندین بخش و فعالیت است، احتمالا نیاز باشد که یک فردی را برای کنترل ریسک مالی استخدام کنید. این فرد درباره سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک اطلاعات زیادی دارد و هم در مرحله برنامه‌ریزی و هم در مرحله اجرا، توصیه‌های مفیدی را ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

همانطور که مطالعه کردید، برخی از خطرات مالی اجتناب ناپذیر هستند. اما هر چه اطلاعات شما بالاتر برود، کسب و کارتان از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین مشاغل باید با مدیریت مناسب جریان نقدی، ریسک اعتبار و نقدینگی را برطرف کنند. وجه نقد برای هر تجارتی حیاتی است. برای مشاغل گسترده‌تر، حتما از یک مدیر مجرب استفاده کنید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید😊

مدیریت ریسک چیست

راهنمای کامل مدیریت ریسک فارکس برای تجارت در Olymp Trade : چگونه یک معامله گر از این طریق درآمد کسب می کند

راهنمای کامل مدیریت ریسک فارکس برای تجارت در Olymp Trade : چگونه یک معامله گر از این طریق درآمد کسب می کند

معامله گران ارشد می گویند که بدون مدیریت ریسک فرصتی برای ایجاد حرفه ای موفق وجود ندارد. مدت تجارت شما هرچه باشد ، تجارت باید با قوانین شکستنی مطابقت داشته باشد. اما ارزش واقعی مدیریت ریسک چقدر است؟ توصیه های اساسی که هر تاجر می تواند استفاده کند چیست؟ پاسخ این س andالات و س otherالات دیگر را در این مقاله خواهید یافت.

Olymp Trade

برنامه های تلفن همراه Olymp Trade را بارگیری کنید

Download Olymp Trade App Google Play Android Download Olymp Trade App Store iOS

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه ورود و تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Olymp Trade

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Olymp Trade

نحوه تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه تأیید حساب در Olymp Trade

آخرین خبرها

واریز پول به Olymp Trade از طریق بانک Kasikorn و کارت بانکی

واریز پول به Olymp Trade از طریق بانک Kasikorn و مدیریت ریسک چیست؟ کارت بانکی

نحوه واریز پول در Olymp Trade

نحوه واریز پول در Olymp Trade

از هند وجه خود را به Olymp Trade واریز کنید

از هند وجه خود را به Olymp Trade واریز کنید

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک چیست ؟

مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

مدیریت سرمایه به صورت مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار تعریف می‌شود.

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است. با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد.

سن شما، میزان سرمایه شما، تعیین اهداف و زمان رسیدن به اهدافی که برای خود مشخص می‌کنید، همگی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه نقش دارد.

استراتژی مدیریت ریسک چیست؟ مناسب برای سرمایه‌گذاریِ هر فرد با دیگری متفاوت است. عواملی مثل میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… باعث پیدایش استراتژی‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌شود.

ریسک چیست ؟

ریسک چیست؟

کلمه ریسک بیشتر افراد را به یاد خطر و ضرر می‌اندازد. اما ریسک موقعیتی است که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید. وقتی شما ریسک می‌کنید، خطری را به‌جان می‌خرید، به امید آن‌که فرصتی به دست بیاورید. شما با توجه به میزان توانایی‌های فردی خود در کنار شناخت کامل از تهدیدهای احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری با درصدی از مدیریت ریسک چیست؟ ریسک همراه هستند. تنها سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی چون سپرده‌گذاری در بانک یا مواردی چون سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه است که ریسک بسیار پایینی دارند.

این موارد (که می‌توان آن‌ها را سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیز نامید) یک بازدهی مشخص، قطعی ولی محدود دارند.

فرآیند مدیریت سبد سهام

یکی از راه‌های کم کردن ریسک یک پرتفوی تنوع‌بخشی به آن است. تنوع‌بخشی با هدف کاهش ریسک پرتفوی تا حداقل مقدارِ ریسک و افزایش بازده پرتفوی تا بالاترین اندازه ممکن انجام می‌شود.

با تقسیم کردن مبلغ سرمایه‌گذاری در سهم‌های متنوع، می‌توان بخشی از ریسک پرتفوی را حذف کرد. برای انجام این کار بهتر است که سهم‌ها، از صنایع و گروه‌های متفاوت از هم انتخاب شوند تا اگر یک صنعتی دچار مشکل شد تنها بخش کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری شما به‌خطر بیفتد.

نقل قولی معروف در رابطه با تنوع‌بخشی وجود دارد که بیان می‌کند: تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید، تا در صورت افتادن سبد همه مدیریت ریسک چیست؟ تخم مرغ‌هایتان از بین نروند.

نکته‌ی قابل توجه این است که شما با تنوع‌بخشی نمی‌توانید کل ریسک سبد خود را از بین ببرید، اما می‌توانید آن را کم کنید.

مدیریت سرمایه گذاری

ریسک کل

ریسک کل از دو بخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تشکیل شده است.

ریسک غیرسیستماتیک منحصر به یک دارایی نظیر سهم یک شرکت است، که این ریسک با تنوع‌بخشی قابل کاهش است.

اما بخش دیگری از ریسک کل، ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است، که به آن ریسک حذف‌نشدنی هم می‌گویند. این ریسک از طریق تنوع‌بخشی کاهش پیدا نمی‌کند.

انواع سرمایه گذاران بر مبنای میزان تحمل ریسک

سرمایه گذاران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران ریسک خنثی افرادی هستند که به میزان ریسک سرمایه‌گذاری توجهی نمی‌کنند و تنها به دنبال حداکثر کردن بازدهی خود هستند و میزان مطلوبیت آن‌ها توسط بازدهی سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

2. تعدادی از سرمایه‌گذاران نسبت به سایرین ریسک‌پذیر‌تر هستند؛ در نتیجه می‌توانند نسبت به دیگران بهتر با این نوسانات کنار بیایند و آن را تحمل کنند.

3. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند. این افراد بیشتر به سرمایه‌گذاری در مواردی که بازدهی مطمئن داشته‌ باشند علاقه‌مند هستند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک دوری می‌کنند. بیشتر این افراد به سپرده‌گذاری در بانک روی می‌آورند و معتقدند که سپرده‌گذاری در بانک نوعی سرمایه‌گذاری ایمن است.

خلاصه مقاله

در نهایت به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که ابتدا با توجه به شرایط خود، میزان ریسک‌پذیری، سواد مالی، سرمایه اولیه و درآمد، استراتژی خود را مشخص کنند و سپس یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب تشکیل دهند.

این سهم‌ها می‌توانند با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذار و اهداف آن‌ها متفاوت از هم باشند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا