گزینه های باینری تجارت در ایران

مقدمه ای بر پرایس اکشن

بیشتر دانستن

خمینی سیاسی

آیین‌نامه‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری سریع اجرایی شود

پیام جاودانه شهیدان برحذر داشتن جامعه از ترس و اندوه است

کشور نیازمند سند مادر در حوزه فرهنگ و علم است

آزادی بیان پیش نیاز شفافیت آرای نمایندگان است

دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیٖم

چهاردهم خرداد روز غم سنگین عاشقان إمام خمینی ره است روز وداع حزن انگیز با إمام، روز فراق از محبوب ترین رهبر، روز پیوستن روحِ روح اللّٰه به حضرت حق تعالی او که در دنیا با خدا زیست سرانجام به وصال معشوق حقیقی بار یافت دل های بسیاری در فراق او سوخت با سختی درد جدایی را تحمُّل کرده و می کنند سلام خداوند متعال براو.

از مختصّٰات آن عزیز خداوند متعال «سیاسی» بودن یا احیاءگر اسلام سیاسی بوده است زیرا جامعه را به سمتی برده بودند که همان گونه علم برای علم بود هنر برای هنر بود دین برای دین شد فقه برای فقه. یعنی چنان در بحث های فرضی و غیر کاربردی و خیالی غرق شده بودند که غفلت کامل از اطراف خودشان پیدا کرده فقط دانستن چنین فروضاتی را فضیلت دانسته دانایان به چنین فروضاتی علامه شناخته می شدند مسابقه بر سر علامه شدن بوده است دیگر درد اسلام و اهل اسلام نبوده است چهار سال فقط درس خارج مقدمه واجب طول می کشید بعد از آن چه چیزی حاصل می گشت؟

إمام خمینی عَلَم اسلام سیاسی را بر افراشت انذار فرمودند بسیج شدند او را از اسلام سیاسی برحذر دارند از ورود به اسلام سیاسی منع نمایند هم چنان که استکبار جهانی و تفاله های او چنان غم خوار مسلمانان شده فریاد ناموفقیت اسلام سیاسی را در بوق کرده آثار مأیوس کننده فراوان با ژست علمی منتشر می کنند که نجات مسلمانان دست کشیدن از اسلام سیاسی و پیوستن به برجام نافرجام آمریکا قلمداد می شود غافل از آن که فرزندان معنوی خمینی بزرگ هوشیار و آگاه هستند لحظه ای فریب شیطان بزرگ و فرزندان شیطان را نخواهند خورد و به دام نخواهند افتاد.

او که ضعف و درد أُمَّت اسلامی را شناخت و چشید همهٔ سختی ها را به جان خرید لحظه ای تردید و درنگ نکرد توصیه به ظاهر خیرخواهانه در او أثر نداشت به پیش رفت توکُّل بر خداوند متعال نمود عزیز خداوند متعال شد خوار چشم استکبار جهانی و صهیونیست بین المللی که با قرار گرفتن پرچم برافراشته خمینی به دست خامنه ای که روح سطبر خمینی است عزت نهایی اسلام به زودی وقوع خواهد یافت استکبار ذلیل شد به زباله دان تاریخ خواهد رفت.

ای دین داران ای مسلمانان عزت در اسلام خمینی ره است عظمت اسلام در وجود ذی جود مقام عظمای ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهور یافته است در زیر این پرچم قرار گیریم فریب یاوه های یاوه گویان را نخوریم که خداوند متعال ما را با اخلاص إمام خمینی ره و تقوای مقام عظمای ولایت فقیه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و خون های پاک شهیدان بدون تردید به سرانجام خواهد رساند موفقیت برای اسلام إمام خمینی ره خواهد بود راه شهیدان را رها نخواهیم کرد.

مقدمه ای بر پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که Price Action چیست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد. این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند. این تعریف می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد. اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، می توان گفت که هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند. در این روش معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.

بخش اول ویدیوهای آموزش جامع پرایس اکشن:

 • محدوده کاری، استراتژی، بازارها و تایم فریم در آموزش جامع پرایس اکشن
 • پیش نیازها

فصل دوم: تجزیه و تحلیل بازار

 • اصول بازار
 • واقعیت بازار
 • معامله گری سایه ها
 • علت و معلول
 • چگونگی حرکت قیمت2

فصل سوم: واقعیت بازی معامالتی

 • چگونه ما سود میبریم
 • تجزیه و تحلیل سود معامالتی
 • استراتژی و سیستم های معامالتی موثر و غیره موثر
 • اصول استراتژی موثر معامالتی ما

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل بازار

 • مقدمه ای بر تحلیل بازار
 • هدف ما ازتجزیه و تحلیل بازار
 • ذهنیت در مقابل عینیت در تجزیه و تحلیل بازار

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل گذشته بازار

 • نقاط حمایت و مقاومت
 • تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه
 • ساختار بازار
 • الگوهای معامالتی

فصل ششم: تجزیه و تحلیل روند آینده بازار

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف
 • اصول بررسی مسیر آینده روند
 • تجسم آینده
 • اتفاقات بعد از پایداری سطوح حمایت و مقاومت

فصل هفتم: تجزیه وتحلیل اولیه فرایند بازار

 • اصول تجزیه وتحلیل اولیه بازار
 • فهرست تحلیل اولیه فرایند بازار
 • مثال های تحلیل اولیه فرایند بازار

بخش دوم ویدیوهای پرایس اکشن

فصل هشتم: تجزیه وتحلیل همزمان بازار

 • تئوری تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • تعیین تمایالت الگوهای شمعی
 • اهمیت در نظرگرفتن ماهیت کلی روند بازار
 • پشتیبانی ماهیت کلی بازار از تحلیل اولیه ما
 • خالصه فرآیند تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • مثال های تجزیه و تحلیل همزمان بازار

فصل نهم: استراتژی های معامالتی حرکات قیمت

 • مفهوم ستاپ های معامالتی
 • فرمول امید احتماالت
 • اصول بهترین ناحیه ستاپ های معامالتی حرکات قیمت

فصل دهم: ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

 • تعریف انواع ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • ستاپ های مناسب برای هر بازارخاص
 • بازنگری روند تجزیه و تحلیل اولیه بازار
 • معامالت درمناطق بین ستاپ ها
 • اقدامات عملی درنطقه ورود به ستاپ

فصل یازدهم: معامله ستاپ ها

 • تعیین نقاط حد ضرر
 • تعیین نقاط هدف

فصل دوازدهم: روند مدیریت معامله گری حرکات قیمت

 • نمودار مدیریت معامالت
 • فهرست مراحل مدیریت معامله گری
 • مثال ها و تمرینات مدیریت معاملاتی

بخش سوم ویدیوهای پرایش اکشن :

فصل سیزدهم: تمرینات ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

 • مثال معامله ۱ – ستاپ :BPBرسیدن به هدف مقدمه ای بر پرایس اکشن ۱ و ۲
 • مثال معامله ۲ – ستاپ :PBرسیدن به هدف ۱ و خروب بخش ۲
 • مثال معامله ۳ – ستاپ BOF ،BPB: ،TSTالگوی سایدوی در داخل روند سایدوی دیگر
 • مثال معامله ۴ – ستاپ :CPBرسیدن به هدف ۱ و تریل هدف ۲
 • مثال معامله ۵ – ستاپ :TSTرسیدن هدف ۱ به BEو تریل هدف ۲
 • مثال معامله ۶ – ستاپ :BOFرسیدن به هدف ۱ و ۲
 • مثال معامله ۷ – ستاپ :TSTرسیدن جزیی به هدف ۱ و ورود و خروب دوباره
 • مثال معامله ۸ – ستاپ :PBرسیدن جزیی به اهداف و عدم ورود مجدد
 • ۹.۱۳ – مثال معامله ۹ – ستاپ :CPBرسیدن به هدف ۱ و ۲
 • مثال معامله ۱۰ – ستاپ :TSTرسیدن جزیی به هدف و معکوس نمودن و رسیدن به هدف ۱ و تریل هدف ۲
 • خلاصه یادداشت مثالهای معاملات ستاپ ها

فصل چهاردهم با توجه به محتوایش در کنار فصل نوزدهم در قسمت آخر قرار داده شده است.

بخش چهارم ویدیوهای پرایش اکشن :

فصل پانزدهم: مدیریت مالی و معامله گری بعنوان تجارت

 • اطمینان از بقا
 • بقای مالی
 • مدیریت پول

فصل شانزدهم: مدیریت پیش آمد احتمالي

فصل هفده ام: دورنما واهداف

 • چند درصد سود دهی باید توقع داشته باشیم
 • اوکی هست … اگر من مطلقا مجبور به انجام باشم
 • احتمالات آماری
 • یک گزینه دیگر برای سودآوری مستمر۲

بخش پنجم ویدیوهای پرایش اکشن :

فصل هجده ام: روانشناسی معاملاتی – راهنمای عملی

 • بقا شخصی
 • پیش نیازها برای بقا
 • تسلط بر روانشناسی معاملاتی
 • تمرکز بر فرایند معاملاتی
 • طرز فکر با ماگزیمم بازدهی
 • نگهداری ماگزیمم بازدهی فیزیکی
 • جمع بندی روانشناسی معاملاتی

بخش ششم ویدیوهای پرایش اکشن :

فصل چهاردهم: بازارهای دیگر و تایم فریم های مختلف

 • نمونه بازار قراردادهای آینده Emini+
 • مالحظات اضافی قراردادهای آینده Emini+
 • نمونه بازار سهام و ETFs+
 • مالحظات اضافی بازار سهام و ETF+
 • نمونه بازار قراردادهای آینده کاالها

فصل نوزدهم: پلت فرم معامالتی

 • راه اندازی پلت فرم معامالتی
 • تنظیمات پلت فرم معامالتی

فصل 20 : برنامه های معاملاتی

 • برنامه معاملاتی
 • دستورالعمل اجرایی
 • کارنامه معاملاتی

فصل 21 : یادداشت و مرور معاملات

مشخصات آموزش پرایس اکشن

عنوان مجموعه: آموزش جامع پرایس اکشن

مدرس: دکتر رضا اناری

مدت زمان: 30 ساعت و ۴۵ دقیقه

زبان: فارسی

زیرنویس فارسی: ندارد

حجم تقریبی: 3.5 گیگابایت

فرمت تصویری: MP4

باکس دانلود

لینک های دانلود بخش اول

دانلود با لینک مستقیم فصل اول - حجم 36 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم فصل دوم - حجم 55 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم فصل سوم - حجم 66 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم فصل چهارم - حجم 27 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم فصل پنجم - حجم 166 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم فصل ششم - حجم 129 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم فصل هفتم - حجم 17 مگابایت

لینک های دانلود بخش دوم

دانلود با لینک مستقیم فصل هشتم تا دوازدهم - حجم 584 مگابایت

لینک های دانلود بخش سوم

دانلود با لینک مستقیم فصل سیزدهم - حجم 436 مگابایت

لینک های دانلود بخش چهارم

دانلود با لینک مستقیم فصل پانزدهم تا هفدهم - حجم 112 مگابایت

لینک های دانلود بخش پنجم

دانلود با لینک مستقیم فصل هجدهم - حجم 192 مگابایت

لینک های دانلود بخش ششم

دانلود با لینک مستقیم فصل چهاردهم و فصل نوزدهم تا بیست و یک - حجم 460 مگابایت

راهنمای نصب

۱- بعد از دانلود فایل آن را از حالت فشرده خارج سازید.

۲- پسورد تمامی فایل های موجود در سایت عبارت www.mihandownload.com میباشد. ( در صورت نیاز )

پسورد را به صورت دستی تایپ کنید و به کوچک بودن حروف در هنگام تایپ دقت کنید. و پسورد را با حروف کوچک تایپ کنید.

آموزش پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر دوره 1398

آموزش پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر دوره 1398

آموزش پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر دوره 1398 ادامه دوره قبلی آقای خاکستر و شامل مباحث جدیدتر میباشد که به تازگی منتشر شده است.

این دوره آموزشی در سال 1398 با توجه به درخواست های مکرر برگزار و دانشجویانی که در این دوره ثبت نام کرده اند

همچنان در حال استفاده از مطالب آموزشی تدریس شده توسط استاد سعید خاکستر می باشند

دوره قبلی آقای سعید خاکستر که در سال 1396 تهیه شده است :

آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر دوره ۱۳۹۶

مشخصات این دوره (1398):

مدت زمان دوره : 12 ماه
تعداد فیلم های آموزشی : 26 فیلم
تعداد پرسش های پاسخ داده شده : 1254

کدام مهارت ها را در این دوره آموزش داده شدند؟

  • ترید کاربردی به روش کلاسیک
  • ترید کاربردی به روش پرایس اکشن
  • ترید با ترکیب سبک کلاسیک و سبک پرایس اکشن
  • آشنایی با جریان سفارشات و ذهنیت قیمت
  آموزش پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر دوره 1398
  مقدمه ای بر پرایس اکشن جلسه مقدماتی : نگاهی به تاریخچه پرایس اکشن
  در دو بخش تهيه شده به صورت
  pdf و ويديو نگاهي داريم به تاريخچه پرايس اكشن
  جلسه چهاردهم : ملزومات طراحی سیستم های معاملاتی

  price action 2018price action 2014

  نحوه عضویت و ثبت نام در سایت

  اشتراک گذاری

  مطالب زیر را حتما بخوانید!

  نظر شما چیست ؟

  نظرتان درباره آموزش پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر دوره 1398 را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

  اطلاعیه سایت

  آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

  دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

  روانشناسی بازار

  مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

  ‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

  کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

  ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

  ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

  مطالب ویژه

  کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

  کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

  آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

  کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

  کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

  مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

  کورس Fibs Don’t Lie Advanced

  سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

  دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

  کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

  مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

  کورس FTA Global Macro Pro Trader

  • 2071 کاربر
   کاربران عضو شده در سایت
  • 662 مقاله
   مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
  • 51 محصول
   محصولات حرفه ای آماده ی فروش
  • 396 دیدگاه
   دیدگاه های منتشر شده تا کنون
  درباره ما

  دانلود از سایت با ترافیک نیم بها محاسبه میشود

  گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

  تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

  ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

  سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

  بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
  ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

  مقدمه ای بر پرایس اکشن

  بیشتر دانستن

  برگه جدید برای خرد سنگ آهن روند

  خرد کردن روند درخواست torang in روند خرد کردن سنگ معدن آهن سنگ آهن چرخه خرد کردن chancadora molinoxyz سنگ آهن چرخه خرد کردن چه روند از خرد کردن سنگ از زمین فرآیند خرد کردن سنگ معدن نیکل کارخانه سنگ آهن میشیگان برای فروشکارخانه آهن اسفنجی تبریز یکی از بهت توضیحات بیشتر شرکت سیمان جوین سهامی عامسنگ آهن سنگ آهن به انگلیسی Iron ore نوعی سنگ معدنی حاوی رگه های آهن است که با فرایند ذوب و احیا آهن آن جدا می شود فرآیند کارخانه پلت نمودار جریانخشک کن فرآیند مورد استفاده برای فروش; فرآیند بهره سنگ معدن کروم; فرآیند استخراج از معادن سنگ آهن و سنگ آهن معدن; خرد کردن زغال سنگ و شستشو فرآیند; فرآیند استخراج بتن تولید کننده است؟ فرآیند جداسازی خشک کردن و انواع خشک کن ها هشت بیستتفاوت اساسی خشک کن ها در نحوه انتقال گرما و شیوه جا به جایی خوراک و مواد جامد می باشد و انواع مختلفی دارند

  شرکت آهن پرایس اردیبهشت ۱۳۹۸

  به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در حال حاضر بهترین راه حل و مهمترین ابزار که برای کاهش قیمت مسکن می‌ تواند موثر باشد، افزایش دادن ساخت و ساز ها و تزریق هر چه بیشتر مسکن به بازار است این مقدمه ای بر پرایس اکشن سیاست علاوه‌ بر اینکه می فرآیند کارخانه سنگ آهن نمودار جریاننمودار جریان سنگ آهن فولاد سنگ شکن سنگ نمودار جریان این سنگ شکن ها بر نمودار جریان فرآیند در خرد کردن دانه ها ورق سنگ آهن کارخانه فرآوری جریان نمودار جریان از تن در ساعت واگن برقی نصب شده سنگ نمودار جریان دانه بندی امارات متحده عربی گیاه خرد کردن دانه ها سنگ معدن مسفرآیند خرد کردن و سنگ زنی سنگ معدن سنگ منیزیم کلوریدا خرد کردن سنگ معدن نقرهسنگ شکن فرایند سنگ زنی شن و ماسه سیلیس سنگ معدن سنگ گرانیت امارات متحده عربی نمونه هایی برای فرایند خرد کردن کامل فرآیند کنسانتره سنگ آهنفرایند شکل‌دهی تیتانیوم در اواسط دهه ۵۰ میلادی برای هواپیماها آغاز شد دریافت قیمت مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

  فرآیند آهن معدن نفت ماشین آلات معدن

  تجهیزات فرایند معدن تجهیزات فرایند معدن ماشین آلات سیستم ها ، با تجربه کافی در زمینه اتوماسیون انتقال و بهینه سازی فرآیند سیستمهای انتقال مواد ، مرجعی مطمئن برای طراحی و ساخت این تجهیزات ، معرفی گردیده است گیاهان کامل برای گندله سنگ آهنگیاهان سنگ شکن شن و ماسه در هند دستگاه سنگ شکن سنگ در madhya pradesh در اندونزی لیستشرکت خرد کننده و غربالگری را فهرست گیاهان سنگ شکن در madhya pradeshatlanhk قابل حمل سنگ شکن سنگ آهن برای فروش در هند شن و ماسه و سنگ ریزه مقدمه ای بر پرایس اکشن فراچارت آموزش بورس و بازارهای مالی19 03 2022· پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و اخذ می نماید این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور فیلم کارتون خردسالان / ویدیو کلیپ دیدمانبرای مشاهده ویدیوی فوق در سایت آپارات، از لینک مقابل استفاده نمایید کارتون خردسالان این ویدیو در وبسایت aparat com منتشر شده است و ‌ دیدمان در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد

  شرکت های معدنی برای خرد کردن آهن

  خرد کن ماشین آلات برای تراشه های سنگ ماشین آلات خرد کردن دستگاه های سنگ شکن آسیاب ریموند کارآمد در خرد کردن آسیاب ماشین آلات ای سنگ شکن های معدنی ماشین خرد کن برای لیست قیمت علوفه خرد کن خرید فروش علوفه خرد کن مشخصات خرید و فروش علوفه خرد کن قیمت علوفه خرد کن فروشندگان و خریداران علوفه خرد کن لیست علوفه خرد سنگ آهن گندله فرآیند کارخانه چینتولید فولاد از نمودار جریان سنگ آهن در هند کارخانه آهن اسفنجي احیا مستقيم احیا موجب حذف یا از بین رفتن اکسیژن در سنگ‌آهن آهن اسفنجی ماشین آلات سنگ زنی بتن چینخرد کردن سنگ زنی بتن hetiteu سری فرآیند بوکسیت سنگ زنی ماشین آلات Gulin Gulin است نقش رهبری در خرد کردن، سنگ زنی و شن و PE سری سنگ برای سنگ معدن بوکسیت; بیشتر بدانید >> خرد کردن بتن در چین [چت زنده]

  طراحی ورق جریان برای کارخانه ذینفع آهن

  جریان کاراکتر از فرایند برای بهره سنگ آهن سنگ ورق جریان پردازش آهن labtech نحوه طراحی نمودار ورق جریان جریان فرایند برای فرایند شستشو برای سنگ آهن جریان پردازش دریافت قیمت سنگ شکن کارخانه کنندهقیمت خمیر هم زن خمیر گیر یا خمیر کن 15 کیلویی محصولاتنام کالا یا توزیع کننده مورد نظر را جستجو کنید، مثلا عایق رطوبت، ایرانخرد به عنوان سنتی hpc سنگ شکن مخروطی مشاغل خرد کردن اولیهخرد کردن اولیه در معدن طلا خرد کردن اولیه در معدن طلا خرد کردن اولیه در معدن طلا پژوهش در هنر اصیل معماری اسلامی ایرانی 7 اصل حاکم بر معرفی مشاغل و شرایط و چگونگی برادر ارجمند جناب آقای قیطانی با سلام و عرض فرآیندهای فرز سنگ آهنفرآیند شناور سازی، سنگ آهن خرد کن و فرز تولید علاوه بر گندله سازی طلا جریان فرایند معدن sjbjcb مرحله تولید در یک نمودار جریان از سنگ معدن طلا نمودار جریان فرآیند استخراج معادن بطور كلي

  تحلیل نئوویو وساپا (1)

  برای تحلیل نئوویو وساپا از کش دیتای ماهانه سال 98 به بعد استفاده کرده ایم. با توجه به تحلیل تایم بالاتر به نظر می رسد قبل از این حرکت شارپ الگوی دابل تری بزرگی شکل گرفته است که هم اکنون مد نظر تحلیل ما نیست و صرفا در این تحلیل قصد داریم به حرکت پسا الگویی آن بپردازیم.

  در ابتدا توجه کنیم وساپا تک سناریو نیست اما هر دو سناریو هم جهت هستند لذا صرفا به سناریوی محتمل می پردازیم و اگر در آینده لازم باشد ، سناریوی دوم نیز ذکر می شود.

  طبق این سناریو به نظر می رسد وساپا در حال تشکیل الگوی زیگزاگ قدرتمندی است که هم اکنون در موج 3 از c از این الگو قرار داریم. ریزش های چند روز اخیر احتمالا ما را وارد موج 4 از c کرده است. شرط این امر آن است که تا قبل از تاریخ 1 شهریور سقف جدیدی ثبت نشود وگرنه این اصلاح صرفا یک ریز موج اصلاحی درون موج 3 از c اصلی خواهد بود و در این صورت انتظار داریم موج 4 اصلی در محدوده ی مهر ماه رخ دهد.

  به تحلیل نئوویو وساپا که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

  تحلیل نئوویو وساپا (1)

  تحلیل نئوویو وساپا در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

  توجه کنیم که اهداف امواج 3 و 5 به صورت شماتیک ترسیم شده و تارگت آن در بخش های بعدی محاسبه می شود که باید بدان توجه داشت.

  به لحاظ زمانی دو تارگت مهم یکی در مهر 99 و دیگری در فروردین 1400 قرار می گیرد که به نظرم بعید به نظر می رسد تا فروردین 1400 این موج طول بکشد هر چند امکان پذیر است.

  خلاصه و نتیجه تحلیل :

  با توجه به موج شماری نئوویو سرمایه گذاری سایپا به نظر می رسد اصلاح چند روزه اخیر فرصت خریدی را برای جا ماندگان محیا کرده است و انتظار داریم وساپا روی یکی از دو حمایت ناحیه 1970 تومان و یا ناحیه 1700-1600 تومان باز گردد.

  به نظر نمی رسد این سهم اصلاح عمیقی در پیش داشته باشد و بخواهد زیر 2000 تومان تثبیت شود. با مشاهده علائم بازگشتی می توانید اقدام به ورود کنید و حد ضرر خود را 5 درصد زیر کندل بازگشتی قرار دهید.

  طبق آنالیز نئوویو وساپا با خاتمه اصلاح و شروع موج صعودی این سهم می تواند در کوتاه مدت اهداف زیر را داشته باشد :

  1- ناحیه 3375-3160 تومان

  2- ناحیه 5700 تومان

  3- ناحیه 7100 تومان

  4- ناحیه 8800 تومان

  پس از پایان اصلاح و تشکیل کف جدید ، تارگت ها را در صورت لزوم به روزرسانی می کنیم.

  برای مشاهده تحلیل بعدی به ” موج شماری نئوویو وساپا (2) ” رجوع فرمایید.

  نویسنده : حسین حیدرپور

  تاریخ : 22 مرداد 99

  پادکست این تحلیل را گوش کنید

  مجموعه آپدیت‌های سریع

  آپدیت اول : 13 مهر 99

  در تحلیل نئوویو وساپا که ارائه شد به دنبال موج 4 ای بودیم و برای خرید این سهم دو حمایت کلیدی مشخص کردیم. قیمت به این دو حمایت هیچ واکنشی نشان نداد و با صف فروش این حمایت ها شکسته شد از این رو تا کنون هیچ سیگنال خریدی برای این سهم صادر نشده است.

  با توجه به بازگشت زیادی که رخ داده به وضوح مشخص است موجی که در آن هستیم ایمپالس نیست و به احتمال زیاد از جنس کارکشن است. البته موج اول که آن را 1 نامیدیم همچنان می تواند ایمپالس قلمداد شود.

  در ابتدا به بروزرسانی تحلیل نئوویو وساپا که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

  تحلیل نئوووی وساپا 1 - آپدیت سریع a

  تحلیل نئوووی وساپا 1 – آپدیت سریع اول

  با توجه به بازگشت زیاد موج نزولی نسبت به پیش بینی که انجام داده بودیم ، تحلیل باید تغییر کند. البته کلیات وجود موج C بزرگ و اهداف کاملا پابرجاست و فعلا هیچ تغییر در آنها رخ نداده است اما الگویی که ما را به این اهداف خواهند رساند به نظر ایمپالس روند دار نیست.

  دو سناریوی هم جهت برای این تحلیل در نظر گرفتیم که هر دو می تواند صحیح باشد و با توجه به رفتار امواج بعدی باید در مورد انتخاب آنها اظهار نظر کرد.

  یکی از سناریوها برای موج C بزرگ که هم اکنون می خواهم در مورد آن صحبت کنم ، تشکیل الگوی زیگزاگ با موج b به صورت مثلث خنثی است. طبق این سناریو هم اکنون موج c. از b خاتمه پیدا کرده است و صعودی که در پیش داریم موج d. از مثلث خواهد بود.

  نکته ی تریدی که فعلا به درد ما می خورد تحلیل ریزش اخیر است که در آن به مقدمه ای بر پرایس اکشن وضوح الگوی زیگزاک تشکیل و تکمیل شده است. اگر سناریوی فوق درست باشد انتظار داریم با افزایش تقاضا در سطح 1100-1000 تومان حرکت صعودی به عنوان موج d. از سناریوی مذکور رخ دهد. دوستانی که مایل به خرید سهم در ناحیه مذکور هستند حد ضرر این تحلیل در ناحیه 900 تومان قرار دارد.

  برای اهداف به خود تحلیل اصلی رجوع فرمایید.

  مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

  تحلیل‌های نئوویو وبیمه

  تحلیل‌های نئوویو خگستر

  تحلیل‌های نئوویو دیران

  تحلیل‌های نئوویو خساپا

  تحلیل‌های نئوویو شپنا

  تحلیل‌های نئوویو لخزر

  اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

  سلام ماه شهریور تمام شده ، ممنون میشم وساپا را تحلیل کنید

  سلام
  در کانال خدمت دوستان گفتم سعی می کنم همه ی تحلیل های سایت را به روز کنیم. این کار زمان بر است و از دیروز شروع شده است.
  موفق باشید

  سلام پوقتتون بخیر امکان داره یک تحلیل جدید از وساپا بزارید؟ الان خیلی بیشتر از مواردی که تحلیل شده ریزش کرده

  سلام
  بله حتما انجام مقدمه ای بر پرایس اکشن میشه ، منتظر بسته شدم کندل شهریور هستم تا اکثر تحلیل را اپدیت کنم.

  سلام
  خیلی ممنون

  سلام استاد خسته نباشید. با توجه به اینکه اگر فردا نیز سهم منفی باشد موج چهارم وارد موج یک میشود و تشخیص الگوی ایمپالس fail میشود، نظرتون در مورد چارت و نوع الگو چیست؟

  با سلام
  این اصلاح همانند بسیاری از سهم ها به واسطه هیجان زیاد ، اصلاح بسیار افراطی داشته است و فعلا در محدوده ی تحلیل هیچ بازگشتی مبنی بر ورود مشاهده نشد.
  هم اکنون دو سناریو مطرح است که در آپدیت سریع به آن می پردازیم ولی مهمترین آنها تمام نشدن موج 2 اصلی است.

  سلام استاد
  با توجه به برگشت سهم و تشکیل کف 1500 تومانی، میشه لطفا تارگت هارو بهینه کنید؟

  سلام
  بله در اولین فرصت انجام می دیم

  خیلی ممنون از زحمات بی چشم داشتتون

  با عرض سلام استاد
  کاش جلو این صفحه ها مثل فروم یا چت باز بود تا جواب بعضی ها رو شاگرد… شاگرد تون جواب بده که کمترینش من باشم .
  به جرات خودم بعد از بیش از 12 سال یادگیری که از دهه هشتاد به استناد …… مقالات و بحث هام در اینترنت ثبت و ضبط هست و خودمم تحصیل کرده رشته بورس و سهامم در دانشگاه ….به جرات در بحث امواج از شاخصترین اساتید مطرح هستید . و من با تمام وجود از اینکه ازتون بهره بردم خوشحال و راضی هستم و باز با همه وجود هرچند با این فاصله بسیار دور باز دنبال شرایطم که حتی ارزش اونو داره که یک دوره هم خصوصی بیام و مطلب یاد بگیرم …متاسفانه بعضی وقتا میبینم ….بعضی ها بدون مقدمه و حتی یک جلسه اشنایی خیلی بدون نزاکت و با ادبیات نسنجیده سوال میپرسن ….عطف به بحثی یه تو کلاس داشتیم ….من بارها عرض میکنم مفت خور در این بازار زیاده …برا پول از دست دادن میلیونهااااا راضی هستن ….بحث اموزش میشه برا پول خرج کردن اونم شاید یک دهم پولایی که از دست میدن ….میگن چیرااااااا(استاد با لهجه خودم بخونی هاااا:((((…..)

  سلام آقا بیوک عزیز
  هر چند بیش از 99 درصد بازدیدکنندگان ما افراد با فهیم و با شعوری هستند اما از بین این هزاران نفر بالاخره ممکن است فرد نخاله و لاابالی پیدا شود که طلبکارانه برخورد کند. تمامی تحلیل های تخصصی در این سایت که ساعت ها برای آنها زمان صرف شده است ، رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد و به کسی طلب کار نیستیم.
  به هر حال تعداد انگشت شماری بی کار و الاف داریم که هر آن چه لایق خود و خانواده خودشان است می نویسند و فرار می کنند! در حالی که ما کسی را اجبار به حضور در اینجا نکردیم.
  براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

  موج a سه موجی هست،مشکل درجه هم به وضوح معلومه،خط روند 0-2 هم که بخشی از موج 1 میشکنه ،پیامم که میدیم ناراحت میشید

  با سلام
  شما تا چند روز پیش از من در مورد فایل های آموزشی استاندارد سوال می کردید که چگونه باید مطالعه کنید و از مطالب من در آوردی دوری گزینید! اما هم اکنون با خرید همان پکیج های سراسر بی کیفیت و یادگیری ابتدایی و گاها اشتباه مطالب ادبیات خود را به عنوان تحلیل گری با سابقه تغییر داده اید که اشتباهاتی ابتدایی چون بحث درجه یا خط روند 2-0 را به بنده گوشزد می کنید!
  به نظرتون نمیاد فردی که بیش از 100 دوره آموزشی خصوصی و نیمه خصوصی تا کنون برگزار کرده و هزاران تحلیل انجام داده نمی تونه چنین اشتباهات مسخره و پایه ای رو انجام بده؟؟؟؟ و به جای اینکه تصور کنید من اشتباه کردم ابتدا در خودتون به دنبال جواب این سوالات باشید؟؟؟؟
  تحلیل های من بی نفص نیست ولی این که شما با کم سوادی و فهم اشتباه در زمینه نئوویو مسائلی را با ادبیات تند گوشزد می کنید که وجود خارجی ندارد و همچنین این کار را برای تحلیل های مختلف بارها تکرار می کنید باعث می شود تذکرات تندی از سوی من دریافت کنید. هیچ کدام از اشکالاتی که شما از تحلیل های قبلی و این تحلیل گرفتید ئرست نیست اما شما اصرار دارید که درست می گید! و این اصرار بیجای شما باعث شده به شما چندین باز تذکر دهم وگرنه نظر شما هر چند هم اشتباه باشه ، همیشه منتشر میشه و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداریم.
  توصیه می کنم بهتون به خودتون فرصت بدید تا مطالب براتون جا بیفته ، حداقل 30-40 تا تحلیل انجام بدید ، حداقل 4-5 بار کتاب رو مطالعه بکنید ، یک مقداری تحلیل ها و کارگاه های استاد نیلی رو دنبال بکنید تا مطالب اشتباهی که یاد گرفته اید رو متوجهش بشید ، بذارید یک سالی تجربه کسب کنید و مهر تحلیل گری شما خشک بشه بعدا تشریف بیارید ببنید آیا ما 2-0 و درجه را رعایت کردیم یا نه!
  مطلبی ننویسید که بعدا خودتون ببینید خندتون بگیره!
  این آخرین باری است که خدمت شما تذکر می دهم و اگر تکرار شود ، به هیچ عنوان کامنت های شما منتشر نخواهد شد.

  ممنون وسپاس فراوان استادحیدرپور

  سلام استاد حیدرپور عزیز امکانش هست سهم خفولا رو یه تحلیل کنید وببینید درنمودار کش دیتای دوهفتگی موج ۴ رو تکمیل کرده یا نه یا احتیاج به تایم زمانی بیشتری داره؟(اگه اسباب زحمت نیست یه تحلیل کامل برام بزارید) ممنون ازلطف و زحمات جنابعالی

  سلام
  کش دیتای دو هفتگی اصلا نداریم. این سهم در واچ لیست قرار خواهد گرفت.
  لطفا نظرات و درخواست های غیر مرتبط با پست ها را فقط از طریق فرم تماس با ما ارسال فرمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا