استراتژی برای گزینه های دودویی

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرید و الگویی ادامه‌دار محسوب می‌شود. البته مواردی نیز هست که مثلث صعودی در انتهای یک روند نزولی به عنوان الگویی بازگشتی عمل می‌کند ولی این الگو بیشتر یک الگوی ادامه‌دار محسوب می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این الگو در روند نزولی یا صعودی شکل گیرد، الگویی صعودی است.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود.

نمونه الگوی مثلث صعودی:

مثلث صعودی

۱ – روند: برای معتبر بودن به عنوان الگویی ادامه‌دار، این الگو نیازمند وجود یک روند قبلی است. گرچه مثلث صعودی یک الگوی صعودی است ولی طول و مدت روند فعلی به مهمی نیرومند بودن شکل‌گیری الگو نیست.

۲ – خط افقی بالا: حداقل ۲ سقف تقریبا مساوی هم نیاز است تا خط افقی بالا رسم شود. نیازی نیست قله‌ها از لحاظ ارتفاع کاملا باهم برابر باشند. کمی فاصله بین دوقله و دره‌های آنها باید وجود داشته باشد.

۳ – خط روند صعودی پایین: حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

۴ – مدت زمان: دوره زمانی شکل‌گیری الگو می‌تواند از چندهفته تا چندماه طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه است)

۵ – حجم معاملات: همینطور که الگو توسعه می‌یابد حجم نیز کم می‌شود. زمانی که شکست ناحیه بالای الگو رخ می‌دهد می‌بایست حجم به یکباره افزایش یابد. البته وجود این شرایط همیشه لازم نیست.

۶ – بازگشت به شکست: یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال این است که حمایت‌های شکسته شده تبدیل به مقاومت می‌شوند و بالعکس٫ بنابراین زمانیکه خط افقی بالای مثلث شکسته شد، به حمایت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات یک بازگشت قیمت به این سطح حمایت اتفاق می‌افتد (پولبک) و قیمت دوباره روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

۷ – هدف قیمت: وقتی شکست اتفاق افتاد، فاصله بین دو ضلع مثلث در پهن‌ترین نقطه را بدست آورده و از بالای خط افقی (ناحیه شکست) به بالا محاسبه می‌کنیم تا هدف قیمت بدست آید.

برخلاف مثلث متقارن، مثلث صعودی الگویی کاملا صعودی است ولی الگوی مثلث متقارن اینگونه نیست و تا زمانی که شکستی حاصل نشده، حالتی خنثی دارد. بعد از شکست مثلث متقارن است که مسیر قیمت تشخیص داده می‌شود. در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند. این شرایط مانند این است که یک سفارش با حجم بالا در سقف قیمت ثبت شده و هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد تا خریداران حجم این سفارش را خریداری کنند و قیمت بتواند بالاتر از آن برسد. در این الگو با وجودیکه قیمت نمی‌تواند از سطح مشخصی بیشتر رود، کف‌ها رفته‌رفته بالاتر شکل می‌گیرد و همین کف‌های بالاتر هستند که افزایش قدرت خریداران و تمایل الگو به رشد قیمت را نشان می‌دهند.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی ادامه‌دهنده است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. در ادامه به بررسی جزییات این الگوی نزولی می‌پردازیم.

نمونه الگوی مثلث نزولی:

الگوی مثلث نزولی

۱ – روند قبلی: برای اینکه الگویی ادامه‌دار داشته باشیم می‌بایست روندی قبلی وجود داشته باشد. گرچه مثلث نزولی قطعا یک الگوی کاهشی است اما طول و مدت روند قبل از این الگو چندان مهم نیست.

۲ – خط افقی پایین: حداقل دو کف لازم است تا خط افقی پایین که حمایت‌ها را به هم وصل می‌کند رسم شود. کف‌ها حتما لازم نیست کاملا باهم برابر باشند اما بطور نزدیکی می‌بایست مساوی هم شکل گیرند و فاصله مناسب و شفافی بین سقف و کف‌ها وجود داشته باشد.

۳ – خط روند بالا: حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

۴ – مدت زمان: تشکیل این الگو ممکن است از چند هفته تا چندماه طول بکشد. (متوسط ۱ تا ۳ ماه)

۵ – حجم معاملات: همینطور که الگو شکل می‌گیرد، حجم معمولا کاهش می‌یابد. اما با شکست حمایت و شروع نزول قیمت، حجم می‌بایست یکباره افزایش داشته باشد. نشانه‌های حجم معاملات ترجیحی است و الزاما همیشه این اتفاق نمی‌افتد.

۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: یکی از اصول تکنیکال این است که وقتی حمایت شکسته شد به مقاومت تبدیل می‌شود. در این الگو نیز به همین ترتیب، حمایت شکسته شده به مقاومت تبدیل می‌گردد و گاهی اوقات قیمت کمی افزایش می‌یابد، به مقاومت تازه شکل گرفته برخورد کرده و مجددا به نزول ادامه می‌دهد.

۷ – هدف قیمت: وقتی شکست رخ داد، می‌توان با اندازه‌گیری عمودی پهن‌ترین بخش مثلث و اضافه کردن آن مقدار به خط افقی پایین، هدف تقریبی قیمت را بدست آورد.

برخلاف مثلث متقارن، در مثلث نزولی تمایل کاهش قیمت قبل از شکست حمایت نیز مشخص است. ولی تا زمانی که شکست سطح اتفاق نیفتاده مثلث متقارن را می‌بایست الگویی خنثی در نظر گرفت و فقط وقتی شکست اتفاق می‌افتد، جهت حرکت قیمت مشخص می‌شود.
در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. این سطح مانند یک سد بلند است که خریداران با سفارشات‌شان چیده‌اند، با فشار فروش رفته رفته ارتفاع سد (قله‌ها) کاهش می‌یابد و در نهایت با فشار فروش شکسته می‌شود و قیمت به زیر سطح حمایت ریزش می‌کند. با توجه به قله‌های کاهشی در این الگو می‌توان تمایل قیمت به نزول را تشخیص داد.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

الگوهای نموداری در این مطلب نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت قیمت چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و پس از آن روند دوباره در همان جهت قبلی خود به حرکت ادامه می دهد. این مسئله وجه تمایز این الگوها با الگوهای قبلی (بیان شده در مطالب قبلی دسته تحلیل تکنیکال) است.

تفاوت دیگر بین الگوهای برگشت و ادامه دهنده در مدت زمان آنها است. الگوهای برگشتی معمولا برای ساخت و نمایان کردن تغییرات عمده روند بسیار طولانی تر هستند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده معمولا کوتاه تر هستند و با دقت بیشتری به عنوان الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت طبقه بندی می شوند. به استفاده ی مداوم از اصطلاح «معمولا» توجه کنید. گاهی تفاوت یک گروه از الگوها به اندازه ی یک تار مو است. استثنائات همیشه وجود دارند. حتی گروه بندی الگوهای قیمت به دسته های مختلف گاهی اوقات دچار مشکل می شود.

مثلث ها معمولا از دسته الگوهای ادامه دار هستند، اما بعضی اوقات به عنوان الگوهای برگشتی عمل می کنند. اگرچه مثلث ها معمولا از دسته الگوهای میان مدت در نظر گرفته می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است در نمودارهای بلندمدت ظاهر شوند و اهمیت روند اصلی را به خود اختصاص دهند. حالت دیگری از الگوهای مثلث وجود دارد که با نام تبدیل کننده آنها را می شناسند و معمولا اخطار یک سقف مهم را می دهند. حتى الگوهای سر و شانه به عنوان شناخته شده ترین الگوی بازگشتی گاهی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل می کنند.

حتی با وجود این ابهامات مقطعی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند و چنان چه خوب تفسیر شوند می توانند اغلب مواقع به تحلیل گر کمک کنند که رفتار آیندهی بازار را به درستی تشخیص دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا کویل) معمولا یک الگوی ادامه است. یک مکث در روند موجود است که پس از آن روند اصلی از سر گرفته می شود. در مثال زیر، روند قبلی صعود کرده است، به طوری که درصدها از تقسیم مثلث در روند صعودی حمایت می کنند. اگر روند رو به پایین باشد، آن گاه مثلث متقارن دارای پیامدهای نزولی خواهد بود. حداقل نیاز برای یک مثلث چهار نقطهی معکوس است.

به یاد داشته باشید که برای ترسیم یک خط روند همیشه دو نکته لازم است. بنابراین، برای ترسیم دو روند هم گرا، هر خط باید حداقل در دو نقطه لمس شود. در شکل فوق، مثلث درواقع از نقطه ی ۱ آغاز می شود، که در آنجاست که ادغام در روند صعودی آغاز می شود. با این حال، قیمت ها به نقطه ی ۲ برمی گردند و سپس به نقطه ی ۳. می روند. نقطهی ۳ پایین تر از نقطه ی ۱ است. روند بالایی فقط زمانی می تواند ترسیم شود که قیمت ها از نقطهی ۳ کاهش پیدا کنند.

توجه کنید که نقطه ی ۴ از نقطه ی ۲ بالاتر است. فقط وقتی قیمت ها از نقطه ی ۴ افزایش یافته اند، می توانید خط افزایشی پایین را بکشید. در این مرحله است که تحلیل گر مشکوک می شود که آیا وی با مثلث متقارن سر و کار دارد. اکنون چهار نقطه ی برگشتی (۱، ۲، ۳ و ۴) و در روند هم گرا وجود دارد. درحالی که حداقل نیاز چهار نقطه برگشتی است، بسیاری از مثلث ها شش نقطه ی برگشتی دارند، همان طور که در شکل نشان داده شده است.

آنالیز زمانی مثلث

محدودیت زمانی برای وضوح الگو وجود دارد، و آن نقطه ای است که دو خط در اوج به هم برخورد می کنند که به آن نقطه رأس می گویند. به عنوان یک قاعده ی کلی، قیمت ها باید در جهت روند قبلی در جایی بین دو سوم تا سه چهارم عرض افقی مثلث شکل بگیرند. یعنی اندازه ی افقی مثلث فاصله مابين خط قاعده در سمت چپ تا نقطه ی راس در سمت راست.

از آنجا که این دو خط باید در یک نقطه برخورد کنند، پس از کشیدن دو خط هم گرا، می توان فاصله ی زمانی را اندازه گرفت. با ورود خط روند بالا، شکست صعودی ایجاد می شود که این اخطار شروع روند است. اگر قیمتها در زیر مثلث فراتر از نقطه الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ ی سه چهارم باقی بمانند، مثلث شروع به از دست دادن قدرت خود می کند و معمولا به این معنی است که قیمت ها همچنان به سمت اوج و فراتر از آن ادامه خواهند یافت.

بنابراین مثلث، ترکیبی جالب از قیمت و زمان را ارائه میدهد. روندهای همگرا مرزهای قیمت الگو را نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه نقطه هایی الگو تکمیل شده است و با شکستن روند بالایی در مورد روند صعودی دوباره روند قبلی از سر گرفته می شود. اما این خطوط روند با اندازه گیری عرض الگو، زمان رخداد این حادثه را مشخص می کنند.

اگر مثلا عرض ۲۰ باشد، پس از آن زمان شکست باید بین هفته ی ۱۳ و ۱۵ اتفاق بیفتد. اخطار قطعی، زمانی صادر می شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. گاهی اوقات یک حرکت برگشتی پس از شکست ایجاد می شود. در روند صعودی، این خط به یک خط حمایت تبدیل می شود. در روند نزولی، خط پایین پس از شکسته شدن به یک خط مقاومت تبدیل می شود. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که در رأس قرار دارد نقش مهمی در مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت ایجاد می کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود معیارهایی وجود دارد ک درمطالب قبلی به آنها اشاره کرده بودیم. حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و به یک نفوذ در طول روز اکتفا نکند.

اهمیت حجم

با نوسان قیمت و نزدیک شدن به رأس، باید از حجم معاملات کاسته شود. این رفتار حجم در مورد همهی الگوهای هم بستگی صادق است. اما حجم همزمان با نفوذ قیمت، باید به طور چشمگیری خط روندی که الگویی را تکمیل می کند، انتخاب کند. با بازگشت مجدد روند، حرکت برگشتی باید با شدت بیشتری انجام شود.

دو نکته ی دیگر باید درباره ی حجم ذکر شود. همان طور که در مورد الگوهای برگشتی اتفاق می افتد، حجم در روند صعودی بیشتر از نزولی است. افزایش حجم برای از سرگیری روند صعودی در کلیهی الگوها امری ضروری است. نکته دوم در مورد حجم این است که، حتی اگر فعالیت تجاری در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد، بازرسی نزدیک از حجم معمولا به این نکته می رسد که آیا حجم سنگین تر در طول مراحل افزایشی رخ می دهد یا کاهشی. به عنوان مثال، در روند صعودی، احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به نزولها انجام می شود.

روش اندازه گیری

مثلث ها روش های اندازه گیری مختلفی دارند. در مورد مثلث متقارن، چند تکنیک به طور کلی استفاده می شود. ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع خط عمودی در وسیع ترین قسمت مثلث (پایه) و اندازه گیری آن فاصله از نقطه شکست است. شکل، مسافت پیش بینی شده از نقطه ی شکست را نشان می دهد، این همان تکنیکی است که من ترجیح میدهم. روش دوم ترسیم خط روندی از بالای پایه (در نقطه ی A به موازات خط روند پایین است. خط کانال بالایی در روند صعودی قیمت را مشخص می کند. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط در مثلث و ایجاد نقطه ی رأس قیمت با خط روند بالا برخورد می کند.

در نمودار بالا دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی برای اطمینان از ارتفاع پایه (AB) است. پروژه ای که فاصله ی عمودی از نقطه ی شکست در C دارد روش دیگر ترسیم یک خط موازی به سمت بالا از بالای پایه (A) به موازات خط پایین در مثلث است.

مثلث صعودی

مثلث های افزایشی و کاهشی انواع مختلفی از متقارن هستند، اما پیش بینی متفاوتی دارند. شکل زیر نمونه هایی الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ از مثلث افزایشی را نشان میدهد. توجه کنید که خط روند بالا صاف است، در حالی که خط پایین در حال افزایش است. این الگو نشان میدهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند.

این یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود و معمولا با یک شکست سیری صعودی به خود می گیرد. مثلث های افزایشی و کاهشی هردو از نظر متقارن به معنای بسیار مهمی متفاوت هستند. مهم نیست که در ساختار روند، مثلث های افزایشی یا کاهشی ظاهر می شوند، آنها پیش بینی دقیقی دارند. مثلث افزایشی منجر به صعود است و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل، مثلث متقارن ذاتا الگویی خنثی است. این بدان معنا نیست که مثلث متقارن ارزش پیش بینی کنندگی ندارد.

شکل بالا مثلث افزایشی. الگو در بالای خط فوقانی تکمیل می شود. این شکست باید شاهد افزایش شدید حجم باشد. این خط مقاومت بالایی باید به عنوان حمایت در قسمت های بعدی بعد از شکست عمل کند. حداقل اندازه ی قیمت با اندازه گیری ارتفاع مثلث (AB) و پیش بینی آن فاصله به سمت بالا از نقطه ی شکست در C به دست می آید.

تکنیک های اندازه گیری

اندازه گیری هدف قیمتی مثلث افزایشی نسبتا ساده است. ارتفاع الگو را در پهن ترین قسمت آن محاسبه می کنیم و این فاصله را از نقطه ی شکست روند انجام می دهیم.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

درحالی که مثلث افزایشی اغلب در روند صعودی ظاهر می شود و الگو ادامه دار در نظر گرفته می شود، اما گاهی اوقات به عنوان یک الگوی کف (تبدیل کننده) ظاهر می شود. در پایان روند نزولی امری غیرمعمول نیست که شاهد رشد مثلث افزایشی باشید. با این حال، حتی در این شرایط، تفسیر الگو افزایشی است. شکستن خط بالایی یک اخطار از کامل شدن ارتفاع است. مثلث های افزایشی و کاهشی گاهی به مثلث های راست گوشه نیز گفته می شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی فقط یک تصویر آینه ای از مثلث افزایشی است ولی معمولا یک الگوی کاهشی در نظر گرفته می شود. به خط نزولی و خط پایین در شکل پایین توجه کنید. این الگو نشان میدهد که فروشندگان بیشتر از خریداران عجله دارند و معمولا قیمت ها را کاهش می دهد. اخطار فروش زمانی است که قیمت باعث شکست خط پایینی شود و این اتفاق عموما با افزایش حجم معاملات همراه است. تکنیک محاسبه نیز دقیقا مثل مثلث افزایشی است. باید ارتفاع الگو در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در نقطه ی شکست به قیمت شکست اضافه شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

درحالی که مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده داشت و معمولا در روند نزولی یافت می شود، در مواردی غیر معمول نیست که مثلث نزولی در روند صعودی پیدا شود. هنگامی که این نوع الگو در صدر روند ظاهر می شود، تشخیص آن چندان دشوار نیست، در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

الگوی حجم

الگوی حجم در هر دو مثلث افزایشی و کاهشی مشابه است به این دلیل که وقتی الگو شکل می گیرد حجم کم می شود و سپس در نقطه ی شکست افزایش می یابد. در مورد مثلث متقارن، در طول شکل گیری نمودار می تواند تغییرات ظریف را در الگوی حجم همزمان با نوسانات در قیمت خیلی زیرکانه تشخیص دهد. این بدان معناست که در الگوی افزایشی حجم در جهش های قیمت تا حد زیادی و در نقاط پایینی کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و زمانی که قیمت ها جهش می کنند ما با کاهش حجم مواجه خواهیم بود.

فاکتورهای زمانی در الگوی مثلث

یکی از فاکتورهای نهایی که باید در مورد مثلث ها مورد توجه قرار گیرد، ابعاد زمانی است. مثلث یک الگوی میان مدت محسوب می شود، به این معنی که معمولا تشکیل آن بیشتر از یک ماه طول می کشد، اما به طور کلی کمتر از سه ماه است. مثلثی که کمتر از یک ماه طول بکشد، احتمالا الگوی متفاوتی از قبیل پرچم چهارگوش است که به زودی درباره ی آن بحث می کنیم. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، مثلث ها در نمودارهای قیمت بلندمدت ظاهر می شوند، اما معنی اصلی آنها همیشه یکسان است.

الگوی مثلث وسیع یا پهن شونده

این الگوی قیمت بعدی یک تغییر غیرمعمول مثلث است و نسبتا نادر است. درواقع یک مثلث واژگون یا مثلث معکوس است. همهی الگوهای مثلثی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، روندهای همگرا را نشان می دهند. شکل گیری گسترده، همان طور که از نام آن پیداست، دقیقا برعکس آنها است. همان طور که الگوی زیر نشان میدهد، روندهای مختلف درواقع با شکل گیری گسترده از یکدیگر دور می شوند و تصویری را ایجاد می کنند که مثل مثلث در حال گسترش است. همچنین به آن یک بلندگوی دستی گفته می شود.

الگوی حجم نیز در این سازه متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، با افزایش باریک شدن نوسانات قیمت، حجم کاهش می یابد. در الگوی پهن شونده درست برعکس اتفاق می افتد. حجم آن به همراه نوسانات گسترده تر قیمت افزایش می یابد. این وضعیت بازاری را نشان میدهد که از کنترل خارج شده و به طور غیرعادی احساساتی است.

از آنجا که این الگو نشان دهنده ی میزان غیرمعمول مشارکت عمومی است، اغلب در صدر بازارهای اصلی اتفاق می افتد. بنابراین، الگوی در حال گسترش معمولا یک شکل نزولی است. عموما در نزدیکی پایان بازار عمدهی افزایشی ظاهر می شود. این نوع مثلث در حال گسترش معمولا در قسمت های اصلی اتفاق می افتد. این شکل سه قله ی پیاپی بالا و دو فرورفتگی رو به کاهش را نشان میدهد. این یک الگوی غیر معمول دشوار برای تجارت است و خوشبختانه نسبتا نادر است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت چهارم

تحلیل تکنیکال

در قسمت سوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین الگوها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم و در نهایت شما را با اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال آشنا میکنیم،با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

مثلث نزولی یا Descending Triangle

این الگو در روندهای نزولی بازار ایجاد می‌شوند و پس از تائید شدن این الگو، روند نزولی ادامه خواهد یافت. ضلع پائینی مثلث، مجموعه‌ای از کف‌های به هم پیوسته است که در قیمتی ثابت می‌باشند و ضلع بالایی آن از به هم پیوستن سقف‌ها و قله‌هایی که دائماً در حال کاهش هستند تشکیل می‌گردد.

توجه داشته باشیدکه احتمال شکست از ضلع بالا در این مثلث وجود دارد که در صورت این اتفاق، مثلث نزولی تائید نخواهد شد. مشخصه‌ها و ویژگی‌های این الگو نیز همانند الگوی مثلث صعودی می‌باشد.

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle

این الگو، حاصل فشردگی بازه قیمتی در بین خطوط مقاومت و حمایت است که حداثل دو قله و دو کف در آن‌ها ایجاد می‌گردد. این الگو در طول روند به وجود آمده و در صورت تائید، منجر به تداوم روند می‌گردد.

احتمال شکسته شدن این الگو از هر دو طرف وجود دارد و فقط در صورتی باید وارد معامله گردید که شکست مقاومتی یا حمایتی معتبر در آن اتفاق بیفتد. ضلعی از مثلث که در آن شکست اتفاق می‌افتد، جهت بازار تعیین می‌گردد. یعنی در صورتی که مثلث از ضلع بالایی شکسته شود، روند صعودی می‌باشد و اگر شکست از ضلع پائین باشد، روند به طور نزولی خواهد بود.

الگوی مثلث متقارن

مشخصه الگوی مثلثی متقارن نیز مانند دیگر الگوهای مثلثی است. تفاوقت این الگو با الگوی پرچم، به بازه‌های زمانی آن مرتبط است. به شکلی که الگوی مثلث متقارن، در زمانی طولانی‌تر شکل خواهد گرفت. شکست ضلع پائین یا بالا، تائید بر ادامه‌دار بودن روند در آن جهت می‌باشد. بنابراین باید با بسته شدن کندل‌ها، اعتبار کافی و صحت و سقم این الگو را سنجید.

الگوی کُنج یا Wedge

الگوی کنج یا Wedge نیز در دو شکل صعودی و نزولی می‌باشد. Rising Wedge و Falling Wedge از سری الگوهای بازگشتی هستند. الگوی کنج از خطوط حمایت و مقاومتی تشکیل گردیده که شیب هر دو، هم‌علامت هستند. در الگوی کنج، همانطور که قیمت‌ها در حال متمرکز شدن هستند و بازه‌های قیمتی کاهش می‌یابند، قیمت به سمت نقطه نهایی کنج حرکت کرده تا اینکه شکست در خلاف جهت روند اتفاق اقتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش‌فرض‌ها درباره حرکت بعدی قیمت‌ها در این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

کنج نزولی یا Falling Wedge

الگوی کنج نزولی، تشکیل شده از خطوط مقاومت و حمایت با شیب منفی می‌باشد. به طوری که خط مقاومت، شیب بیشتری در مقایسه با خط حمایت دارد. شکست در اغلب موارد از طرف خط مقاومت اتفاق می‌افتد و روند صعودی بعد از آن آغاز می‌گردد. اما لازم است نکته‌ای که در بخش‌های پیشین به آن‌ها اشاره کردیم را مجدداً بازگو نمائیم. تنها بعد از شکست حمایتی یا مثاومتی از الگوها، باید وارد معامله شویم. باز هم باید به این موضوع دقت داشت که شکست، در صورتی که با حجم قابل توجی انجام شود، از اعتبار کافی برخوردار خواهد بود.

 الگوی کنج نزولی در تحلیل تکنیکال

مشخصه‌ها و ویژگی‌های عمومی الگوی کنج نزولی را می‌توان به ترتیب زیر مشخص کرد:

  • به منظور اینکه بازگشت روند بعد از تائید الگو اتفاق بیفتد، لازم است پیش از شکل‌گیری الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی انجام شده باشد. این الگو معمولاً بعد از رسیدن به کف قیمت، با شکست مقاومتی تائید خواهد شد.
  • برای شکل گرفتن خطوط مقاومت و حمایت در این الگو باید حداثل دو قله و دو کف وجود داشته باشد تا کنج به وجود آید.
  • زیر نظر داشتن حجم معاملات در این الگو، مهم‌تر از الگوی کنج صعودی می‌باشد و تائید شکست مقاومتی بایستی با حجم قابل توجهی انجام گردد. همچنین که با تمرکز در بازه قیمتی و نزدیک‌تر شدن به انتخای کنج، حجم معاملات نیز کمتر خواهد شد.

این نکته را باید در نظر داشت که الگوی کنج نزولی، از کاهش فروش خبر می‌دهد و تحلیل‌گران تکنیکال، از بازگشت روند آگاه خواهند شد. با شکل‌گیری کف‌های پائین‌تر در الگوهای کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI که بعدا به توضیح آن خواهیم پرداخت، بین قیمت و شاخص‌های واگرایی مثبت به وجود خواهد آمد که از کم شدن فشار فروش در هر کف قیمت خبر خواهد داد. باید توجه کنید که قدرت خرید هم تا زمان شکست مقاومت به اندازه‌ای نخواهد بود که بر فشار برای فروش غلبه نماید.

کنج صعودی یا Rising Wedge

این الگو در بیشتر موارد یک الگوی خرسی یا Bearish است که در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود. الگوی کنج صعودی از دو خط حمایت و مقاومت با شیب‌های مثبت شکل می‌گیرد. معمولاً شکست حمایتی بعد از تشکیل شدن این الگو به وقوع می‌پیوندد که روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو هم مانند الگوی کنج نزولی، مشخصه‌های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز حداقل به دو کف و دو قله نیاز خواهیم داشت.

کنج صعودی در تحلیل تکنیکال

در الگوی کنج هم مانند الگوهای دیگر، راهی که برای تشخیص معتبر بودن آن وجود دارد این است که شکست در جهتی که برای آن تعیین می‌گردد اتفاق بیفتد. همچنین در صورتی که شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رفت انجام گردد، در این صورت باز هم گرفتن تائید از بسته شدن شمع یا کندل اتفاق خواهد افتاد. در این نقطه می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرده اما لازم است به این موضوع توجه کرد که ریسک این کار بیشتر خواهد بود و تعیین کردن نقطه خروج از معامله باید به روش‌های دیگر انجام گردد.

سه حقیقت مبرهن در مورد الگوها در تحلیل تکنیکال

خب تا اینجا در مورد معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوها صحبت‌هایی کردیم. اما لازم است پیش از اینکه به بخش اندیکاتورها وارد شویم، سه حقیقتی که در مورد الگوها وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوها قادر به پیش‌بینی ۱۰۰ درصد آینده نیستند

برخی از معامله‌گران تازه کار گمان می‌کنند که الگوهای نموداری می‌توانند همچون جادو عمل کنند و آینده را به طور قطع و دقیق پیش‌بینی خواهند کرد. اما لازم است بدانید که همواره این احتمال وجود دارد که الگوها آنطور که پیش‌بینی شده‌اند ادامه نیابند. بنابراین لازم است همواره گزینه‌های دیگری را نیز برای تحلیل روند بازار در نظر داشته باشید. اعم از اینکه دائماً پیگیر اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال نیز باشید.

الگوهای نموداری می‌توانند واقعاً عمل کنند

در صورتی که مدتی از حضور شما در بازارهای سرمایه بگذرد و چند تحلیل ناموفق (!) انجام دهید، ممکن است به این نکته پی ببرید که نمودارها عمل نمی‌کنند. اما لازم است که کمی صبور باشید تا بتوانید مجردات ذهنی و تئوری‌های خود را به شکل عملی اجرا کنید. به این ترتیب خواهید دید که در اکثر مواقع، این الگوها می‌توانند کار کنند و حتی آینده را نیز به صورت دقیق پیش‌بینی نمایند. فقط نکته‌ای که وجود دارد این است که ذهن خود را صرفاً معطوف به الگوها نکنید.

لازم نیست همه الگوها را بشناسید

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس، ده‌ها مدل مختلف الگو وجود دارد که هر یک می‌تواند بیانگر شکلی خاص از روند بازار و ارائه کننده اطلاعاتی در مورد آینده روند باشد. اما لازم نیست که همه این الگوها را بشناسید؛ هر چند که هرچقدر که بیشتر آن‌ها را بشناسید، بهتر خواهید توانست روندها را پیگیری کنید. برای اینکه بتوانید تحلیل‌هایی انجام دهید که تا حد قابل قبولی دقیق باشند، تنها شناختن برخی از مهم‌ترین الگوها کفایت خواهد کرد. به این ترتیب، خودتان خواهید توانست الگوها را شناسایی کنید، بدون اینکه آن‌ها را از قبل می‌شناخته‌اید یا حفظشان کرده باشید!

یک نکته تکمیلی در خصوص الگوها و شناسایی آن‌ها

اگر در بدو ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و برداشتن گام‌های ابتدایی برای تحلیل تکنیکال هستید، لازم است در نظر داشته باشید که همواره، همه چیز مطابق خواسته‌ها وپیش‌بین‌های شما پیش نخواهد رفت. برای کاهش ریسک‌های معامله در بازار بهتر است همواره بعد از تائید گرفتن از شکست‌ها وارد معامله گردید. در نمودارهای شکست با حجم کم که نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد، می‌توان اخباری را از بازگشت روند در آینده دریافت کرد. در نهایت توصیه می‌شود که همه الگوها را با دقت مطالعه کنید و آن‌ها را به صورت عملی و با مشورت کسی که مهارت بیشتری در این کار دارد آن‌ها را تحلیل نمائید. اگر در این کار تازه وارد هستید، باید همه الگوها را یادداشت کنید و مفاهیم آن را از بر باشید. به این ترتیب، احتمال خطا و ریسک‌های شما با کاهش زیادی مواجه خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

بخش آخر تحلیل تکنیکال: اندیکاتورها

بخش آخر مقاله ما در مورد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، مربوط به اندیکاتورها یا شاخص‌های توابع راضی هستند. این شاخص‌ها بر اساس بعضی فرمول‌های ریاضی کارکرد دارند و از آنان جهت تحلیل نمودار و درک بهتر شرایط بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه قیمت‌ها و حجم مبادلات، داده‌ها و اطلاعاتی هستند که از آن‌ها در اندیکاتورها استفاده می‌گردد. از شاخص‌ها می‌شود برای دریافت تائید و ارزیبای قدرت روند و نیز پیش‌بینی روند‌ها پیش رو استفاده کرد. اندیکاتورها در حالت کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

روند نما یا Trend: این شاخص‌ها بر روی نمودارهای قیمت نمایش یافته می‌شوند و برای شناختن روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرها یا Oscillator: نوسانگرها در بخش‌های جداگانه در زیر نمودار قیمتی نشان داده می‌شوند. از خصوصیات اصلی این دسته از شاخص‌ها، مشخص کردن محدوده‌ای است که مناطق بیش از حد فروخته شده و بیش از حرید خرید شده را مشخص می‌کنند.

حجمی یا Volumes: دسته‌ای از شاخص‌ها یا اندیکاتورها که صرفاً، نشان دهنده حجم و ارزش معاملات هستند. حجم معاملات یکی از شاخص‌هاست که تریدرها از آن را در بخش پائین نمودار قیمتی نشان می‌دهند.

در ادامه به معرفی مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا Moving Average

دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های میانگین متحرک که کاربرد فراوان در تحلیل نمودار دارند، میانگین متحرک ساده SMA و میانگین متحرک نمایی یا EMA است. وظیفه اصلی این میانگین‌ها، هموار کردن تغییرات قیمتی در طول زمان می‌باشد و استفاده از این شاخص‌ها به ما در شناسایی کردن خطوط مقاومت و حمایت دینامیک، سیگنال‌های خرید و فروش و نیز تعیین روندها کمک زیادی خواهد کرد.

میانگین قیمت‌ها با هموارتر شدن، نشان از این دارند که قیمت، تغییرات کمی را در بازه زمانی تجربه می‌کند. همچنین با انتخاب دوره زمانی طولانی، شاهد کاهش یافتن شیب این شاخص و افزایش اعتبار آن می‌باشیم. میانگین متحرک، دید وسیع‌تر در مقایسه با دید محدودی که تنها شمع آخر را در نظر گرفته است در اختیارمان قرار خواهد داد. میانگین متحرک می‌تواند برای شاخص ضعیفی که ارزش ذاتی یک دارایی در طول زمان را نشان می‌دهد نیز مورد استفاده واقع شود.

میانگین متحرک ساده یا SMA

این میانگین متحرک، از جمع زدن کندل‌های آخر و تقسیم کردن آن به دوره زمانی حاصل می‌شود و در اصل، نشان دهنده قیمت در دوره زمانی خاصی است. برای مثال، با انتخاب کردن میانگین متحرک ۲۰ در بازه زمانی روزانه، قیمت بسته شده هر کندل روزانه در ۲۰ روز اخیر را با هم جمع کرده و بر ۲۰ تقسیم خواهد کرد تا شاخص مورد نظر تولید شود. برخی معامله‌گران از دوره‌های زمانی یا تایم‌فریم‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ روزه برای میانگین متحرک استفاده می‌کنند. همچنین برخی دیگر نیز از اعداد فیبوناچی که شامل ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و … هستند بهره‌مند می‌گردند.

نکته‌ای که در خصوص این اعداد وجود دارد این است که شاخص‌های میانگین متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با استفاده از دوره‌های زمانی متفاوت خواهد بود. در این بین، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، از مهم‌ترین تایم‌فریم‌هایی هستند که در نمودارها از آن‌ها استفاده می‌گردد.

یکی از شاخص‌هایی که صعودی بودن یا نزول بازارهای مالی را در بازه‌های زمانی دراز مدت نشان می‌دهد، تقاطع طلایی یا مرگ نامیده می‌شود. این اتفاق به موجب عبور میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ در بازه‌های زمانی مختلف از روی یکدیگر می‌باشد. زمانی که SMA کوتاه‌مدت در بالای SMA بلند مدت باشد، بازار به حالت صعودی در خواهد آمد و برعکس.

میانگین متحرک ساده یا SMA

آنطور که در تصویر فوق مشاهده‌ می‌کنید، با افزایش یافتن دوره زمانی، میانگین متحرک از قیمت‌های پایانیی، تاثیری کمتر خواهد پذیرفت. خط نارنجی نشان دهنده این موضوع است. میانگین متحرک نیز در این دوره، قیمت را سریع‌تر از بقیه دنبال می‌کند که با خط آبی نشان داده شده است.

ضعفی که در میانگین متحرک وجود دارد این است که داده‌های به درد نخور و پرت در آن زیاد هستند. به عنوان مثال، قیمت یک ارز دیجیتال در مواجه با شایعه‌ای، در یک روز به طرزی عجیب کاهش می‌یابد و در روز بعد، با تکذیب شدن آن، دوباره قیمت به روال سابق بازمی‌گردد. در صورت استفاده از میانگین متحرک ساده در این نمودارها می‌تواند احتمال خطا را بالا برد! به همین دلیل از میانگین متحرک نمایی برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌گردد.

میانگین متحرک نمایی یا EMA

مزیتی که شاخص میانگین متحرک نمایی در مقایسه با نوع ساده آن دارد این است که بهایی بیشتر به قیمت‌های اخیر در مقایسه با قیمت‌های گذشته‌تر می‌دهد. میانگین متحرک نمایی یا EMA به قیمت اخیر نزدیک‌تر می‌باشد و به همین سبب، سیگنال‌های بیشری براری معاملات ارسال می‌کنند که احتمال به خطا رفتن آن نیز افزایش خواهد یافت.

البته انتخاب بازه زمانی بطوری که دید وسیع‌تر نسبت به قیمت‌ها بدهد، می‌تواند اعتبار روندی که این شاخص‌ها از آن‌ها خبر می‌دهند را نیز افزایش دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن تایم‌فریم صحیح و مناسب می‌تواند اثربخشی میانگین متحرک نمایی را تا حد قابل قبولی افزایش دهد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شاخص EMA قیمت‌ها را سریع‌تر از شاخص SMA دنبال می‌نماید.

میانگین متحرک نمایی یا EMA

تایم‌فریم‌های زمانی انتخابی برای EMA نیز مثل SMA است. با این تفاوت که بهترین میانگین متحرک نمایی در این بین، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز اخیر است. معمولاً از میانگین متحرک نمایی برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر و برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. در حالیکه از SMA در دوره‌های زمانی طولانی‌تر و برای تعیین روند کلی استفاده می‌گردد.

در پست بعدی با ادامه مبحث اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

یارانه نان برای این افراد | یارانه نان پرداخت می شود؟

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طرح هوشمندسازی یارانه نان، عملکرد نانوا سنجیده و قابل ارزیابی است، گفت: در این طرح، برای مردم اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد، یعنی افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان برای مردم نخواهیم داشت.

یارانه نان برای این افراد | یارانه نان پرداخت می شود؟

سوتی وحشتناک احسان علیخانی برایش دردسرساز شد | چه بلایی سر احسان علیخانی آمد؟

شگفتانه دولت برای بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان تا 10 میلیون تومان

جواد عزتی پدر شد | عکس جواد عزتی در کنار دختر و همسرش همه را شوکه کرد

بهرام رادان پدر شد | خوشحالی بهرام رادان از پدر شدنش در اینستاگرام غوغا کرد

توهین شرکت کننده عصر جدید به ژاله صامتی | برخورد تند احسان علیخانی با شرکت کننده برنامه را بهم ریخت

فیلمی از یک زن کثیف|لحظه فروش هزار دختر ایرانی در عراق

رونمایی لیلا اوتادی از خواهرش | شباهت عجیب لیلا اوتادی با خواهرش

اعتیاد بهنوش بختیاری علنی شد | بهنوش بختیاری ممنوع الکار شد؟

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طرح هوشمندسازی یارانه نان، عملکرد نانوا سنجیده و قابل ارزیابی است، گفت: در این طرح، برای مردم اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد، یعنی افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان برای مردم نخواهیم داشت.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طرح هوشمندسازی یارانه نان، عملکرد نانوا سنجیده و قابل ارزیابی است، گفت: در این طرح، برای مردم اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد، یعنی افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان برای مردم نخواهیم داشت.

، محمد جلال با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان، اظهار داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌، بیشتر افراد متمکن هستند.

وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین کالاهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.

هدف اصلی، جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان است

مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد.

مشاور وزیر اقتصاد توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

عملکرد نانوا قابل ارزیابی می‌شود

جلال ادامه داد: فقط از سمت کارتخوان‌های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این سامانه متصل است، تغییر اتفاق می‌افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می‌شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه‌ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم است.

وی اضافه کرد: قبلاً این تخفیف با رایزنی و چانه‌زنی اتفاق می‌افتاد، یعنی یک سهمیه آرد مشخصی به نانوا داده می‌شد ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر بررسی نمی‌شد؛ یعنی ما نمی‌توانستیم خروجی را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش که بحث استقرار سامانه‌های پرداخت هوشمند است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام می‌دهد.

جلال گفت: سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند در این طرح به تدریج برداشته می‌شود و هزینه بالای اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده است، به آرامی کاهش پیدا می‌کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش می‌یابد و به سمت صفر حرکت می‌کند.

مشاور وزیر اقتصاد متذکر شد: بنابراین در نهایت هزینه تولید نان برای این نانوایان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر افرادی که بیشتر با انگیزه عرضه خارج از شبکه آرد و سوءاستفاده از آرد ارزان، کسب و کار خود را فعال کرده بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشان از دست می‌رود، چراکه در این طرح به آنان یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد ثبت شده در این سامانه اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم آزادسازی می‌شود و اگر شرایط فراهم شود و در یک استان آزمایش شود، مابه‌التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش نان، یا همان قیمت تمام شده نان به حساب آنان واریز می‌شود.

مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این طرح با دو رویکرد در فاز دوم خود پیگیری خواهد شد؛ یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم به نرخ آزاد تغییر قیمت می‌یابد و به ازای عملکرد، مابه‌التفاوت آن به نانوا پرداخت می‌شود، ولی از سمت مردم هیچ تغییری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا هزینه‌ای به مردم وارد نمی‌شود.

استفاده از مفهوم الگوی متعارف

جلال یادآور شد: از سمت مردم اصولاً ما محدودیت یا مفهومی تحت عنوان سهمیه نان نداریم، وقتی می‌گوییم سهمیه، یعنی یک قیمت نان اصطلاحاً ترجیحی و یک قیمت آزاد نان داریم و کلاً رویکرد طرح، رویکرد مدیریت داده‌محور است. یعنی ما سمت نانوا در بیشتر اوقات و گاهی از سمت مردم یا خریداران، ممکن است تراکنش‌های غیرمتعارف داشته باشند که در اینجا از مفهوم الگوی متعارف استفاده کردیم و میانگین رفتاری فروش یا خرید نان در بین نانوایان و مشتریان در هر منطقه، سنجیده می‌شود چون در هر منطقه یک الگوی رفتاری متفاوت داریم.

وی افزود: ما از همان میانگین عملکرد الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ نانوایان یا میانگین عملکرد خریداران، الگوی متوسط را استخراج می‌کنیم و فعالیت کردن حوالی این الگو را متعارف می‌دانیم؛ اما فاصله گرفتن از این الگو قاعدتاً متعارف نخواهد بود، یعنی نانوایی که احیاناً بخواهد تقلب کند و با یک کارت چند بار تراکنش خرید بزند یا بیش از حد تراکنش‌های غیرواقعی در کارتخوان داشته باشد، با یک تحلیل داده ساده، استخراج می‌شود و تراکنش های غیر معمول از مابه‌التفاوتی که قرار است به وی پرداخت شود یا آرد یارانه‌ای که قرار است مابه‌التفات آن به نانوا پرداخت شود، حذف خواهد شد و همچنین برای نانوا رتبه اعتباری در نظر گرفته می‌شود که به ازای هر بار ارتکاب روش‌های متقلبانه، رتبه اعتباری نانوا کاهش یابد.

مشاور وزیر اقتصاد یادآوری کرد: این روش باعث می‌شود که ضریب تخفیف بازپرداخت یا تخفیف مابه‌التفاوت آرد یارانه‌ای کاهش یابد و مدت‌ها طول بکشد که نانوا بتواند رتبه اعتباری‌اش را ترمیم کند؛ لذا با یک الگوی بازدارنده غیرقضائی ترجیح می‌دهیم که موضوع حل و فصل شود و نانوایی که زحمتکش است و می‌خواهد مفصل روی این حوزه کار کند و قبلاً محدودیت سهمیه آرد داشت و یا نمی‌توانست از یک حجمی بیشتر تولید کند، در این طرح دیگر آن محدودیت‌ها به صورت اتوماتیک برداشته می‌شود.

وی اضافه کرد: از آن طرف یک عده‌ای که صرفاً به دنبال سهمیه هستند، موضوعیت ادامه کسب و کارشان از بین می‌رود و خود به خود مجبورند یا تغییر شیوه دهند و یا واقعاً به فکر تولید نان برای کسب سود باشند و یا اینکه کلاً این کسب و کار را رها کنند.

پوشش ۶۳ درصدی کارتخوان‌های هوشمند در کشور

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به برآورد صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد یورویی سالانه با اجرای این طرح تشریح کرد: برآوردهای بیشتر از ۱.۵ میلیارد یورو هم از محل ذخیره گندم و آرد صرفه‌جویی با این طرح خواهیم داشت که این از طریق بررسی داده‌هایی که از سامانه به دست می‌آید، مشخص شده است، با گذشت حدود ۵۵ روز از این طرح، ما از نظر تعداد کارتخوان بیش از ۶۳ درصد از کل کشور را پوشش داده‌ایم و از نظر تعداد تراکنش‌های فروش نان نانوایی‌ها بیش از ۸۹ درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده‌ایم.

جلال گفت: قبل از شروع طرح، روزانه چیزی حدود ۷ میلیون تراکنش فروش نان در کارتخوان‌های نانوایی‌های سراسر کشور داشتیم که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است و الان بیش از ۶ میلیون تراکنش را روزانه در سامانه مشاهده می‌کنیم و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که این مبنای ۳۰ درصد انحراف، تخمین رو به بالایی نیست، بلکه یک تخمین معمولی و شاید هم رو به پایین باشد و عدد جلوگیری از انحرافات و تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها شاید بزرگ‌تر از این هم باشد؛ ولی اجمالا برای طرح موضوع همان ۳۰ درصد انحراف عددی است که روی آن اطمینان حاصل شده است که وجود دارد و امیدواریم که این طرح بتواند تا حد بسیار زیادی از این انحرافات را بدون ایجاد تنش قیمتی یا محدودیتی در خرید برای خریدهای متعارف، مدیریت بکند.

وی همچنین توضیح داد: خریدهای کسب و کارها و نهادهای بزرگ و خریدهای حجیم که اصطلاحاً ناظر به یک نهاد یا مجموعه‌ای است، صرفاً با ثبت اطلاعات آن نهاد یا کسب و کارها، اطلاعات فرد خریداری که به نمایندگی از آنها می‌خواهد خرید را انجام بدهد، تراکنش‌های خریدش تبدیل به تراکنش‌های متعارف می‌شود و جزو عملکرد نانوا هم محاسبه خواهد شد؛ اما اگر این کار را انجام ندهد، عملکرد خریدش جزو عملکرد خروجی نانوا محسوب نمی‌شود و از تخفیف‌های بعدی دچار مشکل خواهد شد.

پرداخت ۱۵ درصد مازاد عملکرد فروش کارتخوان‌های هوشمند با نانوایان

مشاور وزیر اقتصاد درباره نرخ‌های اعلام شده از سوی اتحادیه عنوان کرد: اینها همان نرخ سال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است، مبنای عمل مطابق همان قانون مجلس و هم نرخ‌های سال ۱۴۰۰ است و چون این نرخ‌ها تغییر نمی‌کند، نانوایانی که فعالیت می‌کنند، فعلاً بعد از نصب کارتخوان‌های هوشمند و مبتنی بر عملکردشان ۱۵ درصد مازاد پرداخت به آنها در پایان هر روز پرداخت می‌شود و پیگیر هستیم که این عدد افزایش یابد تا نانوایان بتوانند افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد خودشان را پوشش بدهند و بتوانیم از کسی که فعالیت درست و سالم انجام می‌دهد به قدر کفایت حمایت کنیم تا کسب و کارش ادامه پیدا کند.

جلال توضیح داد: از سمت مردم هم زیرساخت مشارکت برای رتبه‌بندی نانوایان و اخذ نظر مردم راجع به کیفیت و مقدار نان برای هر نانوایی اعم از کم‌فروشی و احیاناً گزارش دادن برخی تقلب‌ها و . با استفاده از ظرفیت مردم هم پیش‌بینی‌هایی انجام شده است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد

جلال متذکر شد: مجدداً تأکید می‌کنم که در راهکار طرح پیشنهادی مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان که از سمت وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، رفاه و . همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئولان استانی هم همراهی و دقت نظر بالایی داشتند، کار به خوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی در کار وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از مردم هم که صبوری به خرج می دهند تشکر و تأکید می‌کنیم که در این طرح هیچگونه افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به دنبال نخواهد داشت و محدودیت‌های خرید هم وجود نخواهد داشت و ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان و . هم یک شایعه و گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد خودشان است می‌توانند خرید خودشان را انجام دهند و هیچگونه تغییری از طریق کارتخوان‌های جدید نخواهیم داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا