فارکس برای مبتدی ها

آشنایی با رشته مدیریت بورس

پردیس فنی و مهندسی:
تهران _ اتوبان شهید بابایی _ بعد از پل لشگرک _ روبروی حکیمیه _ موقعیت امام صادق (علیه السلام)

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام - دانشگاه تمدن ساز

به دنبال شناسایی و حل مسائل اساسی و کلان کشور و انقلاب اسلامی، رصد دانشی و آینده پژوهی و مدیریت دانش می باشد.

ساختار دانشگاه:

در همین راستا این دانشگاه در حال حاضر 10 دانشکده و پژوهشکده،

73 مرکز علم و فناوری و 700 کرسی تخصصی دارد.

نظام جدید ترفیع و ارتقای اساتید دانشگاه:

به منظور تحقق اهداف و ماموریت های فوق الذکر، این دانشگاه مبادرت به تغییر منطق آیین نامه

ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی خود از مقاله محوری بدون ماموریت، به منطق احصاء و حل مساله ماموریت گرا نموده است.

این آیین نامه جدید به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری

و شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسیده است و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

برهمین اساس کلیه اعضای هیئت علمی این دانشگاه دارای طرح تفصیلی ارتقاء مرتبه علمی بوده و براساس آن

بر حل مسائل کشور و انقلاب اسلامی می پردازند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را نیز بر همین اساس پذیرش می کنند.

جایگاه دانشگاه در نظام رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC):

طرح تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین(ع):

توجه به این تدبیر، مستلزم داشتن نگاهی جدید

به تعریف دانشگاه است. برای این منظور، لازم است منابع زیر مورد بررسی قرار گیرند:

مبانی دینی و منویات ولایت، به عنوان اساس، بنیان و محور تحول؛

اسناد بالادستی، از جمله طرح جامع و اساسنامه دانشگاه،

طرح تحول سپاه، سیاست­های ستاد کل نیروهای مسلح و اسناد ملی و سیاست‌های کلان کشور؛

دانش روز و تجارب موجود، از جمله مطالعات محیطی در مورد

دانشگاه­های سازمانی و حاکمیتی دشمن، مراکز علمی پیشگام کشور و نظرات ذی‌حقان، خبرگان و نخبگان دانشگاه و سپاه.

مبتنی بر این مبانی اعتقادی، مفاهیم و مفروض‌ها و با توجه به رسالت و اهداف تعیین‌شده، دانشگاه باید بتواند:

در حوزه تربیت و کادرسازی برای پاسداری از انقلاب اسلامی پیشگام باشد؛

با استفاده دانش ضمنی (تجارب میدانی و صحنه­ای منحصربه‌فرد)،

دانش بومی مورد نیاز را برای توسعه­ی جامعه‌ی علمی کشور و انتقال آن به نسل­های آینده تولید نماید؛

فصل 1- نیاز چیست؟ (ضرورت و اهمیت تحول)

فصل 2- چه کار می‌خواهیم بکنیم؟

فصل 3- کجا می‌خواهیم برویم؟ (تصویر مطلوب)

فصل 4- الآن اوضاع چگونه است؟ (تحلیل وضع موجود)

فصل 5- راه چگونه است؟ (راهبردها)

5-1- ارزش‌های سازمانی

5-2- سرمایه انسانی

5-5- نظام تربیتی و آموزشی

5-6- تعامل‌های با سپاه

5-7- تعامل‌های ملّی

5-8- تعامل‌های بین‌المللی

5-10- سازماندهی مجدد دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها

فصل 6- چگونه باید رفت؟ (برنامه حرکت)

سامانه گلستان دانشگاه امام حسین,سامانه گلستان دانشگاه جامع امام حسین,دانشگاه جامع امام حسین,

گلستان امام حسین,دانشگاه امام حسین,گلستان دانشگاه امام حسین,سیستم گلستان دانشگاه امام حسین,

سایت گلستان دانشگاه امام حسین,هیات علمی دانشگاه امام حسین,سامانه گلستان امام حسین,

گلستان دانشگاه جامع امام حسین,فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین,

سیستم گلستان دانشگاه جامع امام حسین,سایت گلستان دانشگاه جامع امام حسین,

آشنایی با دانشگاه

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام - دانشگاه تمدن ساز

تاریخچه دانشگاه:

اهداف و مأموریت‌های دانشگاه:

همچنین دانشگاه جامع امام حسین(ع) در حوزه پژوهش و فناوری و با رویکرد پژوهش آموزش محور،

به دنبال شناسایی و حل مسائل اساسی و کلان کشور و انقلاب اسلامی، رصد دانشی و آینده پژوهی و مدیریت دانش می باشد.

ساختار دانشگاه:

در همین راستا این دانشگاه در حال حاضر 10 دانشکده و پژوهشکده،

73 مرکز علم و فناوری و 700 کرسی تخصصی دارد.

نظام جدید ترفیع و ارتقای اساتید دانشگاه:

به منظور تحقق اهداف و ماموریت های فوق الذکر، این دانشگاه مبادرت به تغییر منطق آیین نامه

ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی خود از مقاله محوری بدون ماموریت، به منطق احصاء و حل مساله ماموریت گرا نموده است.

این آیین نامه جدید به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری

و شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسیده است و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

برهمین اساس کلیه اعضای هیئت علمی این دانشگاه دارای طرح تفصیلی ارتقاء مرتبه علمی بوده و براساس آن

بر حل مسائل کشور و انقلاب اسلامی می پردازند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را نیز بر همین اساس پذیرش می کنند.

جایگاه دانشگاه در نظام رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC):

طرح تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین(ع):

توجه به این تدبیر، مستلزم داشتن نگاهی جدید

به تعریف دانشگاه است. برای این منظور، لازم است منابع زیر مورد بررسی قرار گیرند:

مبانی دینی و منویات ولایت، به عنوان اساس، بنیان و محور تحول؛

اسناد بالادستی، از جمله طرح جامع و اساسنامه دانشگاه،

طرح تحول سپاه، سیاست­های ستاد کل نیروهای مسلح و اسناد ملی و سیاست‌های کلان کشور؛

دانش روز و تجارب موجود، از جمله مطالعات محیطی در مورد

دانشگاه­های سازمانی و حاکمیتی دشمن، مراکز علمی پیشگام کشور و نظرات ذی‌حقان، خبرگان و نخبگان دانشگاه و سپاه.

مبتنی بر این مبانی اعتقادی، مفاهیم و مفروض‌ها و با توجه به رسالت و اهداف تعیین‌شده، دانشگاه باید بتواند:

در حوزه تربیت و کادرسازی برای پاسداری از انقلاب اسلامی پیشگام باشد؛

با استفاده دانش ضمنی (تجارب میدانی و صحنه­ای منحصربه‌فرد)،

دانش بومی مورد نیاز را برای توسعه­ی جامعه‌ی علمی کشور و انتقال آن به نسل­های آینده تولید نماید؛

فصل 1- نیاز چیست؟ (ضرورت و اهمیت تحول)

فصل 2- چه کار می‌خواهیم بکنیم؟

فصل 3- کجا می‌خواهیم برویم؟ (تصویر مطلوب)

فصل 4- الآن اوضاع چگونه است؟ (تحلیل وضع موجود)

فصل 5- راه چگونه است؟ (راهبردها)

5-1- ارزش‌های سازمانی

5-2- سرمایه انسانی

5-5- نظام تربیتی و آموزشی

5-6- تعامل‌های با سپاه

5-7- تعامل‌های ملّی

5-8- تعامل‌های بین‌المللی

5-10- سازماندهی مجدد دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها

فصل 6- چگونه باید رفت؟ (برنامه حرکت)

سامانه گلستان دانشگاه امام حسین,سامانه گلستان آشنایی با رشته مدیریت بورس دانشگاه جامع امام حسین,دانشگاه جامع امام حسین,

گلستان امام حسین,دانشگاه امام حسین,گلستان دانشگاه امام حسین,سیستم گلستان دانشگاه امام حسین,

سایت گلستان دانشگاه امام حسین,هیات علمی دانشگاه امام حسین,سامانه گلستان امام حسین,

گلستان دانشگاه جامع امام حسین,فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین,

سیستم گلستان دانشگاه جامع امام حسین,سایت گلستان دانشگاه جامع امام حسین,

تحصیل در مقطع دکتری

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (PhD)

دانشگاه جامع امام حسین(ع) از میان کلیه برادران و خواهران دانش آموخته و دانشجویان دوره کارشناسي ارشد کلیه دانشگاه هاي داخل و خارج کشور که مدارک ایشان مورد تایید وزرات علوم، تحقيقات و فناوري می باشد از راه های زیر در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد:آشنایی با رشته مدیریت بورس

1) کنکور سراسری دکتری توسط سازمان سنجش آموزش کشور

2) پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (فراخوان از طریق سایت دانشگاه در فصل بهار هر سال)

لازم به ذکر است جذب دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین(ع) به صورت هدفمند انجام شده و همه دانشجویان براساس نظام مسائل انقلاب اسلامی و با تعریف موضوع رساله از ابتدا جذب می شوند. لذا دانشجویان دکتری این دانشگاه متعهد می باشند حداکثر تا پایان ترم دوم تحصیلی، پروپزال خود را در گروه مربوطه به تصویب رسانده و در بازه مجاز سنوات تحصیلی از رساله خود دفاع نمایند.

در این دانشگاه قسمت خواهران و برادران به صورت مجزا است و داوطلبان می بایست علاوه بر دارا بودن شرایط ثبت نام کنکور سراسری، در مصاحبه تخصصی و گزینشی این دانشگاه نیز شرکت نمایند.

تسهیلات دانشگاه جامع امام حسین(ع) برای دانشجویان:

1. این دانشگاه از میان کلیه داوطلبان متعهد به انقلاب اسلامی، بسیجیان، شاغلین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر سازمانهای نیروهای مسلح دانشجو می‌پذیرد.

2. پذیرفته شدگان استعداد درخشان و فارغ‌التحصیلان رتبه های برتر دانشگاه در اولویت جذب و استخدام قرار خواهد گرفت.

3. معرفی کلیه دانشجویان غیر بورس به سازمانها و نهادهای حاکمیتی جهت استخدام (در صورت داشتن شرایط).

4. معرفی دانشجویان غیر بورس پس از فارغ‌التحصیلی به مراکز علمی و تخصصی سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازی (در صورت داشتن شرایط).

5. جایگزین خدمت و کسر خدمت سربازی برای دانشجویان در صورت اجرای پروژه‌های واگذار شده از سوی دانشگاه و تأیید مراجع ذیربط.

6. پرداخت حق الزحمه کامل پژوهشی به دانشجویان همکار و فعال در پروژه‌های تحقیقاتی مصوب مطابق ضوابط دانشگاه.

7. اعطا وام و تسهیلات دانشجویی تا سقف ۲ برابر علاوه بر کمک هزینه تحصیلی به پذیرفته شدگان رتبه‌های اول آزمون کتبی سازمان سنجش.

8. شرکت در کارگاه های مهارت افزایی، برنامه های فوق برنامه و بهره برداری از امکانات ورزشی برای دانشجویان رایگان می باشد.

توضیح: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام هیچگونه تعهدی مبنی بر بورسیه دانشجویان ندارد و صرفاً دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی حائز شرایط باشند، در اولویت جذب سپاه و نیروهای مسلح قرار خواهند گرفت.

جدول: رشته/گرایش‌های مقطع دکتری دانشگاه

دسته موضوعی

رديف

نام رشته

گرايش

راه های

پذیرش دانشجو

لینک دانلود

سرفصلهای مصوب

علوم پایه

1

2) استعداد درخشان

2

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

4

ریز زیست فناوری ( نانو بیوتکنولوژی )

2) استعداد درخشان

5

2) استعداد درخشان

6

2) استعداد درخشان

فنی و مهندسی

7

جنگ الکترونیک با سه زمینه (مخابراتی، الکترومغناطیسی و راداری)

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

11

2) استعداد درخشان

12

گرایش‌های بهینه سازی سیستم ها

2) استعداد درخشان

13

لجستیک و زنجیره تأمین

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

علوم انسانی

17

مدیریت سیستم ها

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

20

مدیریت آماد و پشتیبانی

2) استعداد درخشان

21

خط مشی گذاری عمومی

2) استعداد درخشان

22

مدیریت منابع انسانی

2) استعداد درخشان

23

مطالعات منطقه ای

2) استعداد درخشان

24

2) استعداد درخشان

25

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

2) استعداد درخشان

آیین نامه ها و فرم های مربوط به مدیریت تحصیلات تکمیلی

ردیف موضوع لینک دریافت
1 "آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)" مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشکده‌ و پژوهشکده‌ها

location1

پردیس علوم انسانی (مرکزی):
تهران _ اتوبان شهید بابایی _ بعد از پل لشگرک _ موقعیت مرکزی

location2

پردیس فنی و مهندسی:
تهران _ اتوبان شهید بابایی _ بعد از پل لشگرک _ روبروی حکیمیه _ موقعیت امام صادق (علیه السلام)

emailinfo[at]ihu.ac.ir

postBox

کد پستی: 1698715461

آشنایی با رشته مدیریت بورس

اخبار دانشکده

فراخوان جذب امریه سربازی در جهاد دانشگاهی

ایجاد تغییرات در محتوای آزمون زبان دانشگاه (قابل توجه دانشجویان دکتری)

اعلام زمان دقیق برگزاری ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه ها

درباره دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه فعالیت دانشکده مدیریت و حسابداری تا قبل از ادغام درقالب مجتمع علوم اداری و بازرگانی یعنی دانشکده حسابداری و علوم اداری به سال 1327 باز می گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1360 با ادغام چندین دانشکده، آموزشکده و مدرسه عالی شامل: دانشکده حسابداری و علوم مالی، مدرسه عالی بازرگانی، دانشگاه علوم و فنون مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرکز مطالعات مدیریت ایران، سازمان مدیریت صنعتی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده بین‌المللی امور اداری و بازرگانی، دانشگاه ابوریحان، مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پروازی و مدرسه عالی خدمات جهانگردی و هتلداری؛ دانشکده حسابداری و مدیریت تشکیل شد و با شکل گیری دانشگاه علامه طباطبا ئ ی در سال 1363 به‌عنوان یکی از دانشکده‌های وابسته به این دانشگاه به فعالیت آموزشی خود ادامه داد.

در حال حاضر دانشکده مدیریت و حسابداری به لحاظ تنوع رشته‌های مدیریتی و حسابداری در مقاطع تحصیلات تکمیلی و نیز بهره‌مندی از اعضای هیئت علمی‌توانمند، شاخص و کارآزموده یکی از دانشکده‌های مطرح و به نام در سطح کشور است و علاوه بر آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، بخش‌های مدیریت اجرایی کشور از پتانسیل علمی و اجرایی استادان این دانشکده بهره‌مند بوده است.

این دانشکده با 7 گروه آموزشی در 52 رشته و گرایش تخصصی و با 77 عضو هیئت علمی به امر آموزش حدود 2693 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی اهتمام دارد که بیش از نیمی از این آمار به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اختصاص دارد.

دانشکده مدیریت و حسابداری از بدو تأسیس خود در ساختمانی واقع در خیابان توانیر مستقر بود که در راستای سیاست تجمیع دانشگاه در تابستان سال 1393 ساختمان این دانشکده به محل پردیس شماره یک دانشگاه واقع در دهکده المپیک منتقل شد. در حال حاضر دانشکده مدیریت و حسابداری در ساختمانی آشنایی با رشته مدیریت بورس با زیر بنای حدود 12 هزار متر مربع با امکانات کامل در حوزه آموزشی و پژوهشی در حال ارائه خدمات به دانشجویان است.

با هدف تولید و گسترش علمی و با عنایت به ظرفیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی این دانشکده، در حال حاضر 5 فصلنامه علمی و پژوهشی با عنوان های مطالعات مدیریت( بهبود و تحول)، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی، مطالعات تجربی حسابداری- مالی در این دانشکده چاپ و منتشر می شود.

به منظور سازماندهی و نظام­مند نمودن ارتباطات دانشکده با بنگاه­های اقتصادی و دستگاههای اجرایی کشور، استفاده از توانایی­ها و پتانسیل دانشکده برای رفع نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره­ای به این سازمانها و ایجاد زمینه­های لازم جهت تولید و رشد دانش مدیریت از طریق انجام پژوهش­های تقاضامحور با در نظرگیری اهداف ملی از یک سو و از سوی دیگر ساماندهی امور کارآموزی دانشجویان در صنعت و ترویج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید، دانشجویان، مدیران، کارشناسان و کارکنان دانشکده دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در این دانشکده در اسفند ماه سال 1393 تحت نظر مستقیم ریاست دانشکده تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است.

معرفی رشته بهینه‌سازی در مقطع کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی در گرایش بهینه‌سازی یکی از رشته‌ها در مجموعه علوم ریاضی است که به پیشبرد روش‌های ریاضی در سایر حوزه‌های علوم مانند علوم کامپیوتر، زیست شناسی و فنی مهندسی می‌پردازد. بهینه‌سازی به بررسی مسائل کمینه‌سازی یا بیشینه‌سازی یک یا چند تابع هدف بر روی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها می‌پردازد. مهمترین انجمن مرتبط با این گرایش انجمن تحقیق در عملیات ایران است که به دلیل نیاز روزافزون پژوهشگران جهت انجام گردهمایی‌ها و سمینارهای مدون به وجود آمده است. علاوه بر فعالیت‌های ارزشمندی مانند برگزاری سمینارهای تخصصی سالانه، مجله ایرانی تحقیق در عملیات مقاله‌ها و پژوهش‌های این حوزه را معرفی و چاپ می‌کند.

گرایش بهینه‌سازی شامل بررسی جنبه‌های مختلف محاسباتی، الگوریتم و محاسبات، استفاده از ابزارهای تحلیلی و جبرخطی عددی و کاربرد آنها در حوزه‌های مدیریت و بهره وری صنایع و سیستم‌ها است. اهداف دوره کارشناسی ارشد بهینه‌سازی را می‌توان در چهار محور زیر خلاصه کرد:

 1. تربیت پژوهشگر متخصص در بهینه‌سازی
 2. تامین نیاز شرکت‌های اقتصادی، صنعتی، بیمه‌ای و مالی
 3. توسعه بهینه‌سازی به عنوان یکی از به روزترین شاخه‌های ریاضیات کاربردی
 4. توسعه علوم بین رشته‌ای تحقیق در عملیات

فارغ التحصیلان این رشته به طور مشخص می‌توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند:

 1. متخصصان حرفه‌ای در موسسه‌های مالی و اقتصادی
 2. پژوهشگر در شرکت‌های اقتصادی، بانک، بورس و حوزه‌های حمل و نقل و ترافیک شهری
 3. ادامه تحصیل در مقطع دکتری

پیش‌نیاز ورود به این رشته گذراندن درس بهینه‌سازی خطی مطابق با سرفصل دوره کارشناسی است. دروس این دوره به شرح جدول ذیل است.

دروس دوره کارشناسی ارشد بهینه‌سازی

آشنایی با رشته مدیریت بورس
نام درسنوع درستعداد واحد و پیش نیاز
بهینه‌سازی خطی پیشرفتهالزامی3 واحد- بهینه‌سازی خطی
بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفتهالزامی3 واحد- بهینه‌سازی خطی
برنامه‌ریزی پویااختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی
برنامه‌ریزی عدد صحیحاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی
بهینه‌سازی ترکیبیاتیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی تصادفیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی خطی پیشرفته 2اختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی غیر خطی پیشرفته 2اختیاری3 واحد- بهینه‌سازی غیر خطی پیشرفته
بهینه‌سازی خطی نیمه نامتناهیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی چندهدفهاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی شبکه‌ایاختیاری3 واحد-بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی ناهمواراختیاری3 واحد- بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته
بهینه‌سازی و شبکه‌های عصبیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
بهینه‌سازی محدباختیاری3 واحد- بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته
حساب تغییرات و کنترل بهینهاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته
روش‌های نقطه درونیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته
شبیه‌سازی پیشرفتهاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
کنترل بهینه تصادفیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی غیر خطی پیشرفته
کنترل خطی و غیر خطیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی و غیرخطی پیشرفته
مدل‌سازی ریاضیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
نظریه بازی و کاربردهااختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی پیشرفته
نظریه مکان‌یابیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی و غیر پیشرفته
مباحث ویژه در بهینه‌سازیاختیاری3 واحد- بهینه‌سازی خطی و غیر خطی پیشرفته

دانشجو برای فارغ التحصیل شدن موظف است بین 21 تا 24 واحد از این دروس را با نظر گروه مربوطه بگذراند. علاوه بر آن موظف به گذراندن 2 واحد سمینار به اضافه 6 واحد پایان‌نامه است که زیر نظر استاد راهنما و استاد مشاور انجام می‌‎شود.

اخذ بورسیه تحصیلی در چین

برای اخذ بورسیه تحصیلی در چین می توانید از ژانویه تا آوریل هر سال درخواست بورسیه تحصیلی در چین کنید. در چین هر یک از بورسیه های تحصیلی در چین دارای مشخصات خاصی است. نتیجه اقدام به اخذ بورسیه تحصیلی در چین حدود 45 روز بعد مشخص می شود.

اخذ بورسیه تحصیلی یکی از مواردی است که توجه بسیاری از کسانی که قصد تحصیل در خارج از ایران را دارند به خود معطوف کرده است انواع بورسیه میباشد .

دریافت بورسیه تحصیلی در چین شامل کمک های مالی می شود که از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزشی به دانشجویان داده میشود و دانشجو نیازی به بازپرداخت آن ندارد .

اخذ بورسیه تحصیلی در چین ممکن است از سوی دانشگاه ، وزارت علوم ، دولت و یا از سوی مراکز و شرکت های خصوصی پرداخت گردد .

اینکه چگونه می توان برای اخذ بورسیه تحصیلی در چین اقدام نمود سوالی است که ممکن است در ذهن تعداد زیادی از متقاضیان تحصیل در خارج ایجاد شود .

کشور چین هم مانند بسیاری از دیگر کشورها به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاهها و تبادل علمی فرهنگی با دیگر کشورها اقدام به دادن بورسیه به متقاضیان خارجی نموده است .

برنامه بورس تحصیلی دولت چین

متقاضیانی که واجد شرایط بورسیه چین میباشند.

شهروند کشوری غیر از جمهوری خلق چین باشید و از سلامتی جسمی و روحی خوبی برخوردار باشید.

هنگام درخواست برنامه های کارشناسی ، فارغ التحصیل دبیرستان زیر 25 سال و به زبان انگلیسی یا چینی آشنایی داشته باشند .

برای برنامه های کارشناسی ارشد ، یک لیسانس زیر 35 سال و دارای آیلتس 6 باشند.

برای دوره های دکترا ، دارنده مدرک کارشناسی ارشد زیر 40 سال ، دارای آیلتس 6 همچنین برای پذیرش در دانشگاههای تایید وزارت علوم ایران لااقل دو مقاله در مجلات بین المللی به چاپ رسانده باشند.

بورس تحصیلی چین

چین طی سالهای اخیر به عنوان مقصد بهترین مکان برای متقاضیان بین المللی بورسیه تبدیل شده است. از سال 2013، چین محبوب ترین کشور در آسیا برای دانشجویان خارجی بوده است و رتبه سوم را در بین کشورها طی این سالها از آن خود کرده بود. از سال 2018 کشور چین رتبه دوم در جهان از لحاظ داشتن دانشگاه ها بدست آورد.

برنامه بورس تحصیلی دولت چین شامل ارائه هر دو بورس تحصیلی کامل (که کاملترین آن CSC نامیده می شود) و بورس تحصیلی جزئی به دانشجویان خارجی بعنوان کمک هزینه تحصیلی به تصویب دولت چین رسیده است. طبق مقررات مندرج برنامه های کارشناسی دانشجویان بین المللی به زبان چینی آموزش داده می شود.

اخذ بورسیه تحصیلی در چین

متقاضیان اخذ بورسیه تحصیلی در چین که آشنایی به زبان چینی ندارند آمادگی کالج را برای یک یا دو سال قبل از شروع تحصیلات عالی در چین نظر بگیرند. پس از قبولی در آزمون HSK می توانند تحصیلات آشنایی با رشته مدیریت بورس دانشگاهی خود را آغاز کنند.

برخی از دانشگاه های چین که امکان برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی را برای دانشجویان عمومی و ارشد به زبان انگلیسی را دارا هستند در بررسی این متقاضیان برای بورسیه چین ارائه مدرک زبان معتبر الزامی است. دانشجویان بورس تحصیلی باید در مدت زمان مقرر، تحصیل خود را به پایان رسانند؛ مدت زمان برای بورس تحصیلی مشخص شده در پذیرش قید شده است.

زمان درخواست

متقاضیان بورسیه چین باید هر ساله طی زمان درخواست مشخص از ماه ژانویه تا آوریل مدارک خود را جهت بررسی کمیته های مربوطه به دانشگاه و یا مراکز و موسسات آموزش ارسال نمایند .

معیار ها و الزامات

متقاضیان بورسیه چین باید شهروندان غیر چینی باشند و از معیار ها و آشنایی با رشته مدیریت بورس الزامات مهم اینکه دارای سلامت کامل باشند.

زمینه تحصیل و محدودیت سن

 • متقاضیان بورسیه چین دوره کارشناسی باید دیپلم دبیرستان را با معدل تحصیلی خوب و حداکثر 25 سال سن داشته باشند.
 • متقاضی بورسیه چین دوره کارشناسی ارشد باید دارای مدرک لیسانس باشند و کمتر از 35 سال داشته باشند.
 • متقاضیان بورسیه چین برنامه دکترا باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و زیر 40 سال باشند.
 • متقاضی بورسیه چین برنامه آموزش چینی باید دیپلم دبیرستان داشته باشند و کمتر از 35 سال داشته باشند.
 • متقاضیان بورسیه چین برنامه تحصیلی عمومی باید حداقل دو سال تحصیل در مقطع کارشناسی را کامل کرده و زیر 45 سال داشته باشند .
 • متقاضی بورسیه چین برنامه تحصیلی ارشد پست داک باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و مدرک دکتری استادیار یا بالاتر باشند و کمتر از 50 سال سن داشته باشند.

ارزش بورس تحصیلی چین

اخذ بورسیه تحصیلی در چین شامل هزینه ثبت نام، هزینه تحصیل، هزینه آزمایش، هزینه کارآموزی و هزینه مواد اولیه آموزشی، هزینه اقامت برای خوابگاه در محوطه دانشگاه، کمک هزینه زندگی، هزینه خدمات پزشکی سرپایی، برنامه جامع بیمه درمانی ، حفاظت از دانشجویان بین المللی در چین و یارانه ی سفر داخلی چین میباشد.

توجه داشته باشید :

 1. هزینه های آزمایشگاهی یا کارآموزی توسط دانشگاه پرداخت میشود.
 2. هزینه برای مواد پایه فقط مواد آموزشی مورد نیاز توسط دانشگاه چین را پوشش داده میشود و سایر کتاب های درسی و مواد نیز شامل میشود.
 3. کمک هزینه ماهانه به دانشجویان از طریق بورسیه کامل دانشگاهی با نرخ های زیر (یوان CNY در هر ماه)
 4. دانشجویان کارشناسی و دانش آموزان چینی: 1400 یوان
 5. کارشناسی ارشد و محققان عمومی: 1700 یوان
 6. دکترا و محققان ارشد: 2000 یوان
 7. دانشجویان بورسیه چین، کمک هزینه تحصیل خود را پس از ثبت نام دریافت می کنند.
 8. دانشجویان جدیدی که قبل از 15 (شامل 15 روز) ثبت نام می کنند، مبلغ کامل زندگی در آن ماه را دریافت می کنند، و کسانی که پس از 15 هر ماه ثبت نام می کنند، نصف آن ماه را دریافت خواهند کرد.
 9. دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی می توانند کمک هزینه زندگی خود را برای 15 روز دیگر پس از تاریخ فارغ التحصیلی تعیین شده توسط دانشگاه دریافت کنند.
 10. بورسیه چین از ماه بعد از پایان تحصیل، رشته تحصیلی یا تحصیلات کامل از دانشگاه متوقف خواهد شد.
 11. بورسیه چین زندگی ماهانه تعطیلات را نیز پوشش می دهد.
 12. دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در هنگام تعطیلات مقرری را دریافت نکرده اند می توانند پس از بازگشت به دانشگاه دریافت کنند.
 13. دانشجویان بورسیه چین که باید ادامه تحصیل و تحقیقات خود را برای بارداری یا به دلایل بیمارستانی متوقف کنند، مجبورند برای کار یا برای درمان به کشور خود بازگردند.
 14. هزینه های سفر بین المللی باید توسط خود دانشجویان پرداخت شود. با پذیرش دانشگاه، وضعیت بورس تحصیلی می تواند تا یک سال محفوظ باشد.
 15. هزینه های زندگی آنها در دوران استراحت و یا نقاهت تعلیق میشود . وضعیت بورس تحصیلی برای کسانی که تحصیلات خود را به دلایلی دیگر متوقف می کنند، محفوظ نخواهد ماند.
 16. دانشجویان بورسیه چین جدید پس از ورودشان به چین، یارانه ی پرداختی را دریافت خواهند کرد.
 17. هزینه خدمات پزشکی سرپایی شامل بیمارستان های مورد تأیید دانشگاه می شود. دانشجویان باید درصد مشخصی از هزینه را طبق مقررات دانشگاه بپردازند.
 18. برنامه جامع بیمه درمانی و حفاظت از بیمه های دانشجویان خارجی بورسیه چین در صورت بستری شدن برای بیماری های جدی و آسیب های تصادفی، توسط دولت چین ساپورت می شود.
 19. ادعای فردی توسط شرکت بیمه پذیرفته نخواهد شد.
 20. یارانه ی سفر یک طرفه برای ورود و خروج از چین
 21. آشنایی با رشته مدیریت بورس
 22. یک صندلی (رزرو قطار) برای دانشجویان بورسیه چین در مسافرت فراهم می شود.
 23. در بورس تحصیلی جزئی یک یا چند مورد از کمک هزینه تحصیلی کامل حذف می شود.

انواع بورسیه تحصیلی در چین

1. بورسیه دولتی چین CSC

در بورسیه دولتی چین CSC دانشگاه و استاد راهنما تمام اسناد و مدارک متقاضی بورسیه چین را ارزیابی می کنند، سپس CSC امکان قبولی در مؤسسات پیشنهادی و مدت تحصیل را بررسی می کند.دانشجویان واجد شرایط که برای دریافت بورسیه دولتی چین انتخاب می شوند کلیه هزینه های تحصیل و دیگر هزینه های اقامت او توسط دولت چین پرداخت خواهد شد. دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که واجد شرایط دریافت بورسیه دولتی هستند، در طول تحصیل، کمک هزینه ماهانه، شهریه رایگان و خوابگاه رایگان دریافت می کنند.

2. بورسیه دانشگاه های چین

اکثر دانشگاه های چین برای دانشجویان بورسیه تحصیلی ارائه می دهند. این بورسیه ها می توانند هزینه های تحصیل و همچنین هزینه های اقامت شما را پوشش دهند.

بورس دانشگاه های چین به مراکز آموزش عالی برخی استانها و مناطق چین متفاوت هستند تا بتوانند دانشجویان برجسته بین المللی را برای تحصیلات تکمیلی جذب کنند و تمام هزینه های تحصیلی را می پردازد.بورس دانشگاههای چین صرفا برای مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر است، متقاضیان باید از طریق دانشگاه هایی که به این منظور تعیین شده اند اقدام کنند.

3. بورسیه گریت وال

هدف بورس گریت وال حمایت از دانشجویان و پژوهشگران کشورهای در حال توسعه برای مطالعه و پژوهش در چین است. فقط پژوهشگران عمومی و پژوهشگران ارشد می توانند از این بورس استفاده کنند. متقاضیان بورسیه چین که موفق به دریافت این نوع از تسهیلات میشوند .کلیه هزینه های تحصیل آنان توسط کمیسیون مربوطه پرداخت خواهد شد.

4. بورسیه اتحادیه اروپا

بورسیه اتحادیه اروپا شامل مقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران عمومی و ارشد می شود. متقاضیان باید از طریق دفاتر فرهنگی چین در اتحادیه اروپا اقدام کنند. اخذ بورسیه تحصیلی جهت تشویق دانشجویان اتحادیه اروپا به تحقیق و پژوهش در چین میباشد و هدف آن گسترش روابط چین و اروپا است.

5. بورسیه AUN

این بورسیه برای شبکه دانشگاه( آسه آن) (ASEAN University Network) و بمنظور ترغیب دانشجویان و پژوهشگران عضو آسه آن به تحصیل در چین همچنین افزایش تبادلات علمی و درک متقابل میان چین و اعضای آسه آن است. بورس AUN صرفا به متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر اختصاص میابد .

6. بورسیه بین دولت ها

بورسیه چین که بر اساس موافقتنامه های همکاری آموزشی بین دولت چین و دیگر دولت ها، موسسات، دانشگاه ها و یا سازمان های بین المللی انجام می شود. این بورس تمام یا بخشی از هزینه های تحصیلی را پرداخت خواهد کرد. بورس بین دولت ها شامل دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران عمومی و پژوهشگران ارشد می شود. متقاضیان باید از طریق سازمان های اعزام کننده بورسیه در کشور خود اقدام نمایند.

7. بورسیه WMO

بورس WMO در اختیار سازمان هواشناسی جهانی (WMO) قراردارد تا امکان حمایت از دانشجویان این سازمان برای مطالعه و انجام تحقیقات هواشناسی، هیدرولوژی، و نظارت و مدیریت منابع آب در چین صورت پذیرد. این بورس صرفا برای دانشجویان دوره کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است و متقاضیان باید از طرق WMO اقدام نمایند و شامل شهریه و خوابگاه و هزینه های بیمه و درمان متقاضی خواهد شد.

8. بورسیه دوره کارشناسی

جهت اخذ بورسیه تحصیلی در چین و بورسیه کارشناسی گذراندن دوره های زبان چینی به مدت یک سال در یکی از ۱۰ دانشگاه زیر الزامی است :

 1. Tianjin University
 2. Nanjing Normal University
 3. Shandong University
 4. Central China Normal University
 5. Tongji University
 6. Beijing Language and Culture University
 7. Northeast Normal University
 8. Beijing International Studies University
 9. Capital Normal University
 10. University of International Business and Economics

پس از قبولی در آزمون HSK ، امکان تحصیل در دوره کارشناسی فراهم میباشد. شرط دیگر اینکه آموزش متوسطه خود را در چین گذرانده باشید. لازم بذکر است گواهی HSK پس از 2 سال منقضی میشود .

شرایط اخذ بورسیه تحصیلی در چین

 • متقاضی نباید ملیت چینی داشته باشد.
 • در آشنایی با رشته مدیریت بورس زمان درخواست نباید در هیچ دانشگاهی در چین ثبت نام کرده باشد.
 • اگر متقاضی از دانشگاههای چین فارغ التحصیل شده نباید بیشتر از یکسال از اخذ مدرکش گذشته باشد.
 • حداکثر سن برای بورسیه ارشد 35 و دکتری 40 سال است.

مدارک مورد نیاز جهت اخد بورسیه تحصیلی در چین

 1. فرم درخواست بورسیه به زبان چینی یا انگلیسی.
 2. کپی ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی.
 3. دانشجویان ترم آخر باید از دانشگاه مدرک معتبر ارائه کنند.
 4. کپی ترجمه رسمی ریز نمرات.
 5. ارائه طرح مطالعاتی یا پروپوزال با حداقل 800 کلمه به زبان چینی یا انگلیسی.
 6. متقاضیان رشته موسیقی باید یک سی دی از کار خود را ارائه دهند.
 7. متقاضی رشته هنرهای زیبا باید یک سی آشنایی با رشته مدیریت بورس دی از کارهایشان که شامل 2 تا طراحی و 2 تا نقاشی رنگ روغن و 2 تا از کارهای دیگر خود را ارائه کنند.
 8. متقاضیانی که قصد اقامت بیشتر از 6 ماه را در چین دارند باید کپی فرم آزمایشات پزشکی خارجیان را ارائه کند. فرم باید تمام موارد ذکر شده را شامل شود.
 9. توصیه نامه استاد : متقاضیان اخذ بورسیه تحصیلی در چین به عنوان محققان ارشد باید دو توصیه نامه را از زبان اساتید ارسال کنند.
 10. متقاضیان زیر 18 سال باید اسناد قانونی پارتنر قانونی خود را به چین بفرستند.

دانشگاه ها و رشته

در حال حاضر ۲۷۹ دانشگاه های چین برای پذیرش دانشجویان خارجی زیر نظر بورس دولت چین فهرست شده که از این تعداد امکان درخواست و دریافت متقاضیان هموطن در این دانشگاهها ارزیابی خواهد شد.

نکات مهم :

 • فرمهای ناقص یا بدون مهر پزشک مربوطه یا بدون مهر رسمی بیمارستان یا عکس بدون مهر متقاضی فاقد اعتبار است.
 • متقاضی باید هر چه سریعتر نسبت به انجام آزمایشات اقدام کند و این آزمایشات فقط تا 6 ماه اعتبار دارد.
 • متقاضیانی که مدرک معتبر زبان چینی را دارند باید آنرا ضمیمه مدارک خود کنند.
 • این مدارک غیر قابل بازگشت هستند.
 • متقاضیان نمیتوانند رشته تخصصی، دانشگاه میزبان، یا طول دوره خود را که در نامه پذیرش آمده را عوض کنند.
 • اگر متقاضی در راس موعد مقرر ثبت نام نکند بورسیه وی باطل خواهد شد.

تعدادی از پذیرفته شدگان بورسیه چین

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید

[vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1559206142916-962c5c47-9c4c-4″ include=”13194,13195,13196,13197,13198,13199,13200,13201,13193,13192″ el_id=”the people who could get scholarship in china”]

موسسه اعزام دانشجو بنیاد جهانی شما را در راه رسیدن به تحصیلات عالیه در خارج از کشور یاری میکند.

آشنایی با رشته مدیریت بورس

معرفی رشته مدیریت کارآفرینی (مقطع کارشناسی ارشد)

به گزارش مدیرسنتر، کارآفرینی عبارت است از مجموعه‌ای از نظریه‌ها، فنون و روش‌های هدایت اثربخش فعالیت‌های کارآفرینی. هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز مدیریت فعالیت‌های کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی، تربیت سیاست‌گذاران و کارشناسان کارآفرینی و مشاورین راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. ضمناً کارآفرینی به‌عنوان گرایشی از رشته‌های مدیریت کسب‌وکار (MBA) و همچنین مدیریت بازرگانی نیز تصویب و بعضاً اجرا شده است که با رشته کارآفرینی متفاوت است.

گرایش‌های مختلف رشته مدیریت کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد عبارت است از: کسب‌وکار جدید، فناوری، گردشگری، خدمات کشاورزی، فناوری اطلاعات، سازمانی، بین‌الملل، بخش عمومی، آموزش و ترویج کارآفرینی، آموزش عالی، توسعه، MBA، کسب‌وکار الکترونیکی، کارآفرینی فرهنگی.

هدف از اجرای گرایش کسب‌وکار جدید، تربیت کارآفرینان برای راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار کوچک، ارائه مشاوره و انجام خدمات تخصصی به کارآفرینان و تدریس مهارت‌های کارآفرینی در مؤسسات مشاوره و آموزش کارآفرینی است. عارضه‌یابی و ارائه راهی برای حل آن به مدیران و مالکان کسب‌وکارهای کوچک از دیگر وظایفی است که از فارغ‌التحصیلان این بخش انتظار می‌رود. دانشجویانی که در این رشته تحصیل می‌کنند با گذارندن دروس تخصصی استقرار کسب‌وکار، تشخیص فرصت‌ها، توسعه محصول جدید و مدیریت کسب‌وکار، دانش لازم را برای راه‌اندازی کسب‌وکار پیدا می‌کنند و با گذارندن واحد کارآموزی مهارت لازم را در محیط واقعی کسب می‌کنند.

این گرایش بخصوص به افرادی که روحیه کارآفرینی و خوداشتغالی دارند توصیه می‌شود.

هدف از ایجاد گرایش فناوری، تربیت کارآفرینان و مدیرانی است که با برنامه‌ریزی در حوزه‌های مرتبط با فناوری و مدیریت سازمان‌های مبتنی بر فناوری و برخورداری از شناخت کامل از برنامه‌ریزی استراتژیک در جامعه به فعالیت بپردازند. دانشجویان این گرایش مهارت‌های تخصصی خود را با گذراندن دروس کارآفرینی در فناوری‌های نوین، مدیریت تحقیق و توسعه، بهره‌برداری از فرصت‌های علم و فناوری و طراحی محصول کسب می‌کنند و با گذراندن درس کارآموزی مهارت عملی خود را ارتقا می‌بخشند.

این گرایش بخصوص به فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و همچنین فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی توصیه می‌شود.
هدف از گرایش گردشگری، تربیت کارآفرینان با توانایی ایجاد کسب‌وکار درزمینهٔ گردشگری، بازاریابی فعالیت‌های گردشگری داخلی و بین‌المللی است که درعین‌حال با سیستم‌های اطلاع‌رسانی و مسائل حقوقی مرتبط با گردشگری نیز آشنایی داشته باشند.

دانش‌آموختگان این گرایش می‌توانند در نقش‌های زیر خدمت نمایند: کارآفرینان فردی، مربی، مشاور، کارشناس کارآفرینی در گردشگری و …

گرایش خدمات کشاورزی از سال ۹۰ به گرایش‌های رشته کارآفرینی اضافه شد. هدف آن بیشتر دانشجویان رشته‌های مرتبط با کشاورزی در مقطع لیسانس است.

گرایش فناوری اطلاعات از سال ۹۰ به گرایش‌های رشته کارآفرینی اضافه شد. این گرایش به داوطلبان با مقطع کارشناسی مرتبط با مهندسی ITو کامپیوتر توصیه می‌شود.

هدف از اجرای گرایش سازمانی، تربیت کارآفرینان و افرادی است که بتوانند فعالیت‌های کارآفرینی سازمان‌ها و شرکت‌ها را هدایت نمایند. دانشجویان این گرایش دانش موردنیاز برای ورود به عرصه کارآفرینی در سازمان‌ها را با گذراندن دروس فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی، مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی، مدیریت کارآفرینی سازمانی و مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی کسب آشنایی با رشته مدیریت بورس می‌کنند و مهارت لازم را با تجربه عملی کسب‌شده تحت عنوان کارآموزی پیدا می‌کنند. این گرایش به نوآوری در شرکت‌ها و سازمان‌های در حال فعالیت می‌پردازد و ابزارهای لازم برای بین‌المللی شدن این سازمان‌ها را از طریق توجه به کارآفرینی، نوآوری، کیفیت و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌دهد. این گرایش بخصوص به افرادی که سابقه کار در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی را داشته‌اند توصیه می‌شود.

در گرایش بین‌الملل تلاش می‌شود کارآفرینانی جهت بهره‌گیری از فرصت‌های کارآفرینی بین‌الملل با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها تربیت شوند که درعین‌حال، توانایی برقراری ارتباطات بین‌الملل و تجارت و بازاریابی بین‌المللی را داشته باشند.

گرایش بخش عمومی به بحث برنامه‌ریزی‌های کلان و استراتژیک در سطح ملی و دانشگاهی جهت توسعه کارآفرینی می‌پردازد. هدف از ایجاد این گرایش تربیت افرادی است که بتوانند با تدوین سیاست‌هایی به توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح جامعه بپردازند و به توسعه محلی، ملی و منطقه‌ای کمک کنند. دانشجویان این رشته، دانش تخصصی موردنیاز را با گذراندن دروس کارآفرینی دانشگاهی، سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی، طرح‌ریزی کارآفرینانه توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی و کارآفرینی اجتماعی کسب می‌کنند. دانش‌آموختگان این رشته با حضور در عرصه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی، عمومی و سازمان‌های غیردولتی (NGO) در توسعه ملی و بخش کارآفرینی و همچنین هدایت کارآفرینی سازمان‌های دولتی و عمومی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. با توجه به مباحث کلان، این گرایش بخصوص به داوطلبان باسابقه مدیریت دولتی یا فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت دولتی یا علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی توصیه می‌شود.

هدف از ایجاد گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی، تربیت مدیران و کارشناسان و پژوهشگران کارآفرینی خبره برای فعالیت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. متخصصان این حوزه با گذراندن دروس و تربیت مربیان کارآفرینی فعالیت خود را در حوزه آموزش عالی آغاز می‌کنند. این افراد با گذراندن درس عملی کارآموزی مهارت لازم را کسب می‌کنند. فارغ‌التحصیلان این گرایش همچنین می‌توانند به تدریس مباحث کارآفرینی در دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار و همچنین تحقیقات در حوزه کارآفرینی بپردازند.

هدف از ایجاد گرایش آموزش عالی، تربیت کارآفرینانی است که توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های علم و فناوری را داشته و با شناخت مسائل مدیریتی آموزش عالی و دانشگاه بتوانند نسبت به کارآفرینی دانشگاهی اقدام نمایند.

گرایش توسعه از سال ۹۰ به گرایش‌های رشته کارآفرینی اضافه شد. هدف آن بیشتر دانشجویان رشته‌های مرتبط با اقتصاد است.

هدف از آن تربیت کارآفرینانی با توانایی برنامه‌ریزی یکپارچه توسعه ملی و منطقه‌ای و توسعه اقتصادی و فرصت‌های کارآفرینی است.

گرایش MBA از سال ۹۰ به گرایش‌های رشته کارآفرینی اضافه شد. این گرایش از گرایش‌های عمومی رشته کارآفرینی محسوب می‌شود که به دلیل علاقه داوطلبان به رشته MBA با استقبال خوبی مواجه شده است. برنامه‌های آموزشی MBA دانشجویان را در مقابل موضوعات مختلفی همچون علوم اقتصاد، رفتارهای سازمانی، بازاریابی، حسابداری، سرمایه‌گذاری، استراتژی، کسب‌وکارهای بین‌المللی، مدیریت فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری دولتی قرار می‌دهد که با تلفیق آن با کارآفرینی به شخص قدرت درهم شکستن مرزهای محدودیت را هدیه می‌کند.

گرایش کسب‌وکار الکترونیکی، یکی از جدیدترین گرایش‌های رشته کارآفرینی است که ترکیبی از آموزش‌های دروس کارآفرینی و دروس مربوط به تکنولوژی‌های نوین را در خود جای داده است و مباحثی نظیر بازاریابی الکترونیکی، تجارت الکترونیک و مدیریت پروژه‌های کسب‌وکار الکترونیک را شامل می‌شود.

گرایش کارآفرینی فرهنگی، گرایشی است که از سال ۱۳۹۱ و تنها در دانشگاه هنر اصفهان پذیرش داشته است. کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایده پردازی و شناخت فرصت‌ها و راه‌اندازی کسب‌وکارهای فرهنگی است که روندها و فرآیندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری را مدیریت می‌کند. نتایج حاصل از کارآفرینی فرهنگی احیای ارزش‌های فرهنگی موجود و دلخواه است.

رشته کارآفرینی فرهنگی به مجموعه روابطی می‌پردازد که تولید و مصرف کالای فرهنگی را در سطح اجتماعی بررسی می‌کند و هدف آن داشتن متخصصینی است که توانایی تلفیق فرصت‌های اقتصادی و مزیت‌های هنری و فرهنگی کشور را داشته باشند و نخستین گام در این راه، تربیت متخصصینی است که بتوانند الزامات ساختاری حوزه فرهنگ را با نوآوری به کارآفرینی پیوند بزنند و چنین تلفیقی از دانش در مأموریت رشته «کارآفرینی فرهنگی» است.
به‌طورکلی می‌توان ویژگی منحصربه‌فرد و توانایی تخصصی فارغ‌التحصیلان رشته کارآفرینی فرهنگی را چنین برشمرد:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا